Meny
hal-gatewood-OgvqXGL7XO4-unsplash

Leverer på landsmøtets vedtak om kjernekraft

Kjernekraft har de siste par årene fått økt oppmerksomhet som en mulig ny energikilde i Norge. Forrige større utredning av spørsmålet var i 1978, og det har skjedd store endringer innen kjernekraftteknologien de siste tiårene.

Regjeringen varslet i mai at vi ville nedsettes et offentlig utvalg for å utrede kjernekraft som mulig kraftkilde i Norge. I dag lanserte regjeringen mandatet for utvalget, som skal gi et godt faglig grunnlag for den videre debatten om eventuell kjernekraftutbygging i Norge.

- Det er i dag mange uavklarte spørsmål om både mulighetene og utfordringene ved en eventuell norsk kommersiell kjernekraftutbygging. Derfor vedtok Senterpartiets landsmøte i fjor at tiden var inne for å innhente mer kunnskap om dagens kjernekraftteknologi. Nå leverer vi på landsmøtets bestilling. sier  Gro-Anita Mykjåland, energipolitisk talsperson for Senterpartiet.

GAL_19404_210997_6053304_1
Gro-Anita Mykjåland, stortingsrepresentant, Agder og energipolitisk talsperson for Senterpartiet.

Regjeringens utvalg skal grundig vurdere ulike sider ved en eventuell kjernekraftutbygging i Norge. Utvalget skal blant annet vurdere kjernekraftens egnethet i det norske kraftsystemet, belyse utviklingen av ulike kjernekraftteknologier, vurdere kostnader ved en utbygging, areal- og miljøvirkninger, avfallshåndtering, atomsikkerhet, beredskap og kompetansebehov. Fordeler og ulemper ved kjernekraft skal vurderes, og utvalget skal beskrive hvilke regelverksendringer og andre forutsetninger, slik som infrastruktur, nettilknytning og egnede lokasjoner, som må på plass før det eventuelt kan etableres kommersiell kjernekraft i Norge.

- Dette er et bredt og godt mandat. Norge har et unikt kraftsystem, og vi må vurdere nøye både de positive og negative sidene av kjernekraft. Vårt mål i energipolitikken er å sikre økt nasjonal kontroll, og lave kraftpriser for folk og næringsliv. Vi trenger mer kunnskap om hvordan en eventuell utbygging av kommersiell kjernekraft kan bidra til dette målet, avslutter Mykjåland.

Utvalget skal levere sin utredning innen 1. april 2026.

 

Lenker: