Meny
2020 Soldater, Rena Leir, Hedmark

Mehl mottok Totalberedskapskommisjonens rapport

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl mottok i dag, 5. juni, Totalberedskapskommisjonens rapport.

– Statens grunnleggende oppgave er å sikre trygghet for sine innbyggere. Trygghet uansett hvor du bor, i hele Norge. Derfor satte Senterpartiet og Arbeiderpartiet ned Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen, som noe av det første vi gjorde etter at vi kom i regjering, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Da vi satte ned Totalberedskapskommisjonen visste vi at det ville være nødvendig å prioritere trygghet i Norge. Bare to månder etter kommisjonen startet sitt arbeid gikk Russland til angrep på Ukraina. Det dannet et alvorlig bakteppe for kommisjonens arbeid, og gjør det ekstra viktig. Derfor er jeg glad for at vi nå får kommisjonen sin rapport i dag og jeg ser frem til å sette meg inn i rapporten, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

–  Jeg mener det er avgjørende å kartlegge styrker og svakheter i den sivile beredskapen. Sist dette ble sett i sammenheng var da sårbarhetsutvalget fremla sin utredning i 2000. Trusselbildet har endret seg vesentlig siden den gang. Denne rapporten vil bli et viktig verktøy for å utvikle beredskap som står seg for fremtiden, sier justis- og beredskapsminister Mehl.

Jobber systematisk

Regjeringen ga 21. januar 2022 kommisjonen i oppdrag å vurdere styrker og svakheter ved dagens beredskap, samt å komme med forslag om hvordan samfunnets samlede ressurser bør innrettes for å styrke samfunnssikkerheten og beredskapen. 

– Regjeringen prioriterer samfunnssikkerhet, beredskap og totalforsvar høyt. Vi må sikre at ressursene våre benyttes på den beste mulige måten, og at vi er rigget for de mange ulike utfordringene vi som samfunn står ovenfor, både nå og i fremtiden, sier justis- og beredskapsministeren, som i dag mottok rapporten fra kommisjonens leder, tidligere forsvarssjef Harald Sunde. 

På høring

Totalberedskapskommisjonens rapport vil i løpet av kort tid bli sendt på offentlig høring, i likhet med Forsvarskommisjonens rapport.

– En høringsrunde er viktig for å sikre alle som ønsker det mulighet til å komme med innspill til rapportene og til myndighetenes oppfølging av dem, sier Mehl.

De to rapportene inngår i et bredt kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet med å videreutvikle og styrke samfunnssikkerheten, beredskapen og nasjonal sikkerhet i Norge. Kunnskapskapsgrunnlaget vil være viktig i arbeidet med stortingsmeldinger, budsjettproposisjoner til Stortinget og andre strategiske dokumenter.

Relaterte personer

Emilie Enger Mehl

Emilie Enger Mehl

Justis- og beredskapsminister

Statssekretærer:
John-Erik Vika
Hans-Petter Aasen
Sigve Bolstad

Politisk rådgiver:
Torleik Svelle
Telefon: 22 24 90 90 

Relaterte saker

Senterpartiet krever en totalberedskapskommisjon

Statens hovedoppgave er å sørge for sikkerhet og trygghet for innbyggerne. Derfor fremmer Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete og Trygve Slagsvold Vedum forslag i Stortinget om en totalberedskapskommisjon.

Sp med forslag om totalberedskapskommisjon

Mandag morgen fremmet Senterpartiet forslag om å sette ned en ny totalberedskapskommisjon for å vurdere den nasjonale beredskapen. En slik vurdering bør både handle om forsvarsevnen, helseberedskapen, matberedskapen og sammenhengen mellom disse, mener partiet.
2019 infografikk døme beredskap RGB

Regjeringen setter ned en totalberedskapskommisjon

Regjeringen har nedsatt en totalberedskapskommisjon for å vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan benyttes best mulig. Dette har lenge vært en viktig sak for Senterpartiet som fremmet forslag om dette flere ganger i forrige stortingsperiode, men da ble nedstemt av høyrepartiene. I regjering får Sp gjennomslag for vår politikk.

Senterpartiet vil ha nasjonal totalberedskapskommisjon

Senterpartiet fremmet i dag forslag i Stortinget om at et offentlig utvalg skal gjennomgå Norges nasjonale og lokale beredskap. Utvalget skal foreslå hvordan Norge på en bedre måte kan sikre beredskapen i ulike krisesituasjoner. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum slår fast at beredskapen i Norge må styrkes.