Meny
Kathrine Kleveland_Tre_2021

Moder Jord-dagen, klinkekuler og Oslofjorden

Kjenner du hvordan sola og vårvarmen gjør deg godt? Jeg blir like våryr, overrasket og takknemlig hvert år over hvor sterkt fuglesang, sol og hvitveis påvirker meg. Men det er ingen selvfølge at det fortsatt skal være sånn, skriver Kathrine Kleveland. 

- av Kathrine Kleveland (Sp), stortingsrepresentant for Vestfold 

Har du hørt om Moder Jord-dagen? FNs internasjonale merkedager markerer og sprer kunnskap om viktige temaer. Hvilken dag kan være viktigere enn den internasjonale Moder Jord-dagen 22. april? Uttrykket Moder Jord om jordkloden sier noe om hvor viktig den er og brukes i mange land.

Dagen skal minne oss om at det er jorda som gir oss mat og næring, liv og helse, og at naturen setter rammer for livet på jorda.

Det flyr ingen fugl høyere enn at den må ned på jorden for å få næring, sier et gammelt norsk ordtak. Det er sant! Alt som er levende må ha mat, og alt annet blir uvesentlig om vi ikke får mat. Men selv om jeg er mer enn middels opptatt av mat, handler dagen om mye mere enn klok matproduksjon.

Vi blir stadig minnet på at vi ikke klarer å ta godt nok vare på jorda vår. Temperaturen stiger, vi bruker opp verdifulle ressurser og får færre arter.

Været endres, til kortsiktig glede for noen, til stor bekymring for mange. Konsekvenser som ekstremvær og issmelting, større økonomisk ulikhet, flere konflikter og flyktninger er et tungt ansvar å bære. 

Den menneskeskapte klima- og naturkrisen er vår tids største utfordring. Derfor skal klima og natur være en ramme rundt all politikk regjeringa fører. Våre ambisiøse klimamål forplikter hele regjeringen og alle deler av samfunnet. En rettferdig klimapolitikk og omstillingen for å nå den må være sosialt og geografisk rettferdig og inkluderende. Alle må få mulighet til å ta klimavennlige valg, uavhengig av økonomi og bosted.

I Senterpartiets stortingsgruppe er jeg talskvinne for bærekraftmålene. FNs bærekraftsmål er vår felles arbeidsplan med 17 mål for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene i verden innen 2030. 

Bærekraftsmål 15 handler om bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse og stanse tap av artsmangfold. Bærekraftsmål 13 handler om å stanse klimaendringene. Det er disse to målene som knyttes mest opp til Moder Jord-dagen.

I Norge er en aktiv jordvernpolitikk et viktig eksempel på å ta vare på jorda vår. Det dyrkbare areal i Norge er rundt 3 prosent, sammenlignet med for eksempel 57 % i Danmark. 

Jordvern er beredskap, nedbygging av matjord er ran fra framtida. For hvert mål matjord som nedbygges fratar vi framtida 1000 brød i året. Regnestykket er enkelt. På et mål jord kan det dyrkes 500 kilo mathvete, det gir minimum 1000 brød i året, hvert år for all framtid. I vår kommer regjeringa med ny jordvernstrategi med nye tiltak og forsterka jordvern.

I Vestfold er det satt i gang prisverdige tiltak for å få tilbake en rein Oslofjord. I Hurdalplattformen står det at vi skal følge opp handlingsplanen for Oslofjorden med tiltak som reduserer avrenning fra kommuner og landbruket, innføre forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i hele fjorden, og sikre en bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene i Oslofjorden og Skagerrak. Jeg jobber for at min regjering stiller midler til disposisjon så kommunene kan gjennomføre nødvendige tiltak.

Ingen av oss går gjennom en eneste dag uten å påvirke jorda vi bor på. Vi kan sjøl påvirke hvilke avtrykk vi setter. Senterparti- og Arbeiderpartiregjeringa vil legge til rette for at vi som forbrukere skal kunne ta stadig bedre klimavalg, i alt fra matsvinn til byggenæring og transport.

Jeg velger å være optimist, vi må klare å ta vare på Moder Jord. Vi kan ikke ta sjansen på at det går slik som i Erik Byes sangtekst «Vår Herres klinkekule». Der var Vår Herre en liten gutt som lekte med klinkekulene sine, jorda var en av dem, og han mistet hele jordkloden. Sangteksten er kåret til Norges beste sangtekst og ender heldigvis med håpet: «Og vi som av den lille jord en båren og tror at intet teller uten den vi får drømme at Han leter mer i morgen og håpe at Han finner oss igjen».

Relaterte personer

Kathrine Kleveland

Kathrine Kleveland

Stortingsrepresentant (Vestfold)
• Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver:
Oda Maria Irgens Hokstad, [email protected], 936 31 136
Telefon: 233 13 427