Meny
Nå får vi beredskapslagre for matkorn

Nå får vi beredskapslagre for matkorn

Sist endret: 31.08.2023 #Vestfold

Endelig! Neste år skal det etableres beredskapslagre for korn i Norge igjen. Det foreslås satt av 63 millioner i statsbudsjettet, og er laget en konkret plan for lagring av mathvete flere steder i hele landet, skriver Kathrine Kleveland.

- av Kathrine Kleveland (Sp), stortingsrepresentant for Vestfold.

Det flyr ingen fugl høyere enn at den må ned på jorden for å få næring, sier et gammelt norsk ordtak. Det er sant! Alt som er levende må ha mat, og alt annet blir uvesentlig om vi ikke får mat. Kornlagre gir trygghet for mat til folk, og situasjonen med krig i Europa har gjort dette enda mer aktuelt.

Med Senterpartiet i regjering gjennomfører vi nå det vi har jobbet for og blitt nedstemt på i over 10 år. Senest i 2020 stemte Høyre, Frp, Venstre og KrF mot beredskapslager for korn.

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og regjeringen Stoltenberg hadde i forslag til statsbudsjett for 2014 lagt inn penger til en startbevilgning for å etablere beredskapslagring av matkorn i Norge. Men Solbergregjeringen med landbruks- og matminister Listhaug fjernet det raskt.

For egen del har jeg snakket om gjeninnføring av beredskapslager for korn fra jeg som nyvalgt leder i Norges Bygdekvinnelag i 2008 holdt mitt aller første innlegg på Bondelagets årsmøte. Senere har jeg i Senterpartiet, sammen med andre allierte, holdt saken varm og kjempet for matkornlagring.

Kathrine grønn åker-bredde.jpg
Kathrine Kleveland har tatt opp gjeninnføring av beredskapslager for korn i mange år.

Nå skjer det endelig. Hurdalsplattformen er tydelig og nå innfrir vi. I budsjettet for 2024 vil det ligge inne en satsing som innebærer at beredskapslagring av matkorn for 3 måneders forbruk etableres. Lagret vil bygges opp så raskt som mulig med 15 000 tonn korn per år. Formålet er å gi økt sikkerhet i forsyningen av matkorn til befolkningen.

I Norge har vi en betydelig egenproduksjon av matkorn. Til vanlig vil det ikke være problemer med å supplere vår norske produksjon. Men både ulike utfordringer knyttet til naturhendelser som kan gi avlingssvikt og forsyningssikkerheten fra verdensmarkedet kan bli mer utfordrende. 

Sikkerhetspolitiske kriser, som den pågående krigen mellom Russland og Ukraina, kan også gjøre matforsyningen mer utrygg.

Kornberedskap handler om sikkerhetspolitikk, klima og matforsyning. Beredskap handler om å være føre var og beredskapslagring av matkorn er billig forsikring.
Staten skal eie kornet i beredskapslageret som landbruksdirektoratet skal administrere

Vestfold er et kornfylke, og omtales som Norges brødboks. Derfor vil jeg jobbe for at når aktørene i kornmarkedet inviteres til å gi anbud på å tilby lagringstjenester, satser jeg på at vi får et beredskapslager for korn i vårt folkerike fylke.

Denne artikkelen ble først publisert 28.08.2023

Relaterte personer

Kathrine Kleveland

Kathrine Kleveland

Stortingsrepresentant (Vestfold)
• Medlem i Kommunal- og forvaltningskomiteen

Rådgiver:
Oda Maria Irgens Hokstad, [email protected], 936 31 136
Telefon: 233 13 427