Meny
2022 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU, Trondheim, Trøndelag

Nå går startskuddet for NTNU Campussamling

Sist endret: 13.08.2023

Regjeringen vil foreslå en startbevilgning på 178 mill. kroner for NTNU Campussamling i statsbudsjettet for 2024. Denne gladnyheten hadde statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) med seg da de søndag besøkte Trondheim og NTNU.

- Som landets største universitet har NTNU en helt sentral rolle innen forskning og verdiskaping i Norge. Campussamlingen er en av Norges viktigste investeringer for å møte morgendagens utfordringer. De løser vi på tvers av fagdisipliner, på tvers av sektorer og i nært samarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv, sier Støre.

- De unge skal bygge morgendagens samfunn, og dette er en gledens dag for de framtidige studentene i Trondheim. De vil få et moderne læringsmiljø, det blir mye lettere å ta fag på tvers av studier og fakulteter for å møte tverrfaglige ønsker og behov, Dragvoll-studentene vil komme nærmere byen, de får nye sosiale møteplasser og det vil gjøre Trondheim til en enda bedre studentby, sier Borch.

NTNU Campussamling skal legge til rette for fremtidsrettet forskning, utdanning og innovasjonsvirksomhet med gode faglige og sosiale kvaliteter for studenter og ansatte.

- Helt konkret betyr samlokaliseringen at vi flytter de humanistiske og samfunnsvitenskaplige fagmiljøene fra Dragvoll og ned på Gløshaugen. Det er bra for studentene, det er bra for NTNU, og det er bra for Trondheim. Ikke minst er det bra for forskning, utdanning og innovasjon i hele Norge, sier Støre.

Prosjektet vært gjennom ekstern kvalitetssikring (KS2) som vurderer at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. I statsbudsjettet for 2024 vil regjeringen derfor foreslå en bevilgning på 178 mill. kroner til å starte opp byggefasen fra 2024. Av dette skal 9 mill. kroner gå til brukerutstyr. Regjeringen forutsetter at campussamlingen blir gjennomført innenfor en styringsramme på 6,6 milliarder kroner. Stortinget blir bedt om å slutte seg til en kostnadsramme på 7,8 milliarder for å ha en buffer for uforutsatte utgifter i tråd med vanlig praksis i byggeprosjekter.

- NTNU og Statsbygg har jobbet godt sammen for at vi kan stå her vi står i dag. Prosjektet er realistisk, forsvarlig, og vil styrke Norge som kunnskapsnasjon, sier Borch.

Relaterte personer

Oddmund Hoel

Oddmund Hoel

Forsknings- og høyere utdanningsminister Telefon: 22 24 90 90