Meny
Praktiske grep for vekst i næringslivet

Praktiske grep for vekst i næringslivet

Publisert: 29.01.2024 #Trøndelag

Høyres Tina Bru forsøker i et innlegg 24. januar å vri på hva jeg har sagt om formuesskatt slik at det høres ut som om jeg støtter Høyres politikk på dette området. Slik er det ikke. Det jeg viste til var Sp/Ap-regjeringens vedtak om lettelse i formuesskatten for næringslivet i distriktene som utgjør en skattelette på 450 millioner kroner i året. Det har ingenting med Høyres skattepolitikk å gjøre, skriver Marit Arnstad.

- av Marit Arnstad, parlamentarisk leder for Senterpartiet

Senterpartiet og Arbeiderpartiet tar et praktisk grep som reduserer verdisettingen av næringseiendom utenfor de største byene våre i utregning av formuesskatten. Vi så at verdien av næringseiendom i distriktene har vært overvurdert. Derfor reduserer vi verdisettingen. Det resulterer i lavere og riktigere formuesskatt for hoteller, verksteder og anleggshaller over hele Norge. Et praktisk grep Høyre ikke gjorde når de styrte, heller tvert om.

I sitt siste forslag til statsbudsjett valgte Høyre i regjering å øke verdisettingen av gamle oppdrettskonsesjoner. Noe som gav familieeide lakseoppdrettsselskap langs kysten vår en økt skatt

Vi har redusert denne verdifastsettingen, for å ta vare på den familie- og lokaleide strukturen i oppdrettsnæringen.

Med Senterpartiet i regjering blir fribeløpet i den differensierte arbeidsgiveravgiften økt fra 500 000 til 850 000 kroner. En betydelig avgiftslettelse for distriktsnæringslivet vårt.

Økt pendlerfradrag, økte skattefrie satser for pendler- og yrkesopphold på brakker og pensjonat og at flere sjøfolk får sjømannsfradrag er andre skattegrep som reduserer skatten for arbeidsfolk.

Statusen er at det har blitt skapt 130 000 nye jobber de siste to årene. 9 av 10 av disse jobbene er i privat sektor.

Det har blitt skapt 6000 nye bedrifter i gjennomsnitt hver måned.

Investeringene fra næringslivet i norsk fastlandsøkonomi har aldri vært høyere.

Tina Bru bruker den økonomiske nedturen som har rammet store deler av verden for å argumentere for at vi kan få «mindre økonomisk vekst og økning i levestandard enn våre naboland.»

Det internasjonale valutafondet (IMF) anslår at den økonomiske veksten i Sverige skal bli 0,6 prosent i 2024. Finland 1 prosent. Eurolandene i helhet 1,2 prosent. Danmark 1,4 prosent. Norge 1,5 prosent.

Det er en lavt anslått vekst, men høyere enn våre naboland samtidig som arbeidsledigheten er lav og sysselsettingsgraden høyere enn alle år under Erna Solbergs styre.

Alt er ikke perfekt. Framover er det mange ting som må gjøres for å styrke det norske eierskapet og verdiskapingen i hele Norge. Det vil Senterpartiet bidra til. Å redusere formuesskatten for næringslivet i distriktene er et konkret skritt på veien. 

Relaterte personer

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen

Rådgivere:
(som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto,
[email protected], 920 22 225

Utenriks- og forsvar: Cecilie Juul Stensrud,
[email protected], 980 39 067
Telefon: 233 13 427 Les mer