Meny
Sikringsskap

Regjeringen øker bostøtten som hjelp til å dekke høye strømutgifter

Regjeringen legger i dag frem et forslag for Stortinget om å styrke bostøtten betydelig. – Høye strømpriser er særlig belastende for dem med lave inntekter. Vi vil derfor foreslå at Husbanken utbetaler ekstra støtte til alle bostøttemottakere månedlig i perioden desember til og med mars. I tillegg kommer regjeringen til å foreslå å styrke kommunene med 100 millioner kroner til sosialhjelp, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Forslagene fra regjeringen vil innebære at Husbanken i denne perioden vil utbetale rundt 531 millioner kroner mer enn de ellers ville ha gjort.

- Høye strømpriser er særlig belastende for dem med lave inntekter. Den ekstra utbetalingen bostøttemottakerne fikk i november, var et kjærkomment bidrag til familieøkonomien, men dette er ikke nok når vi vet at høye strømpriser trolig vil vare gjennom vinteren, sier Gram.

Husstander som får innvilget bostøtte i perioden desember til og med mars vil få 1 500 kroner ekstra hver måned. De som er flere enn én i husstanden får 150 kroner i tillegg for hver ekstra person. Dersom Stortinget vedtar regjeringens forslag, vil disse bostøttemottakerne få sin første ekstra utbetaling allerede 20. desember 2021. Regjeringen la fram forslaget om desember-utbetalingen i dag, mens forslaget om ekstrautbetalinger for 2022, vil komme senere.

Tiltakene regjeringen foreslår vil treffe mange, men ikke alle med lave inntekter og høye strømutgifter. Kommunene har plikt til å vurdere sosialhjelp til dem som ikke selv kan sørge for livsopphold, og regjeringen regner med at flere vil ha behov for sosialhjelp fremover.

- Dette bør kommunene kompenseres for. Regjeringen kommer derfor til å foreslå at kommunene også i 2022 får en økt kommuneramme på 100 millioner kroner, sier statsråden.