Meny
Fra venstre: Kleveland, Greni og Sandtrøen, foto Sp

Regjeringen styrker kommuneøkonomien i 2022

Barnehage, skole og eldreomsorg er viktig i folks hverdag og det viktigste man kan bruke fellesskapets penger på. Senterpartiet og regjeringen har fått på plass en kraftig økning for kommunene og fylkene. Totalt 4,5 milliarder kroner ekstra til kommunesektoren neste år betyr bedre barnehage og skole for ungene våre, og mer til helse og eldreomsorg, skriver Greni, Kleveland og Sandtrøen.

- av Heidi Greni, Kathrine Kleveland, Per Martin Sandtrøen, stortingsrepresentanter for Senterpartiet og medlemmer av kommunal- og forvaltningskomitéen på Stortinget.

Vi kan trygt si at kommunesektoren er budsjettvinner. Dette vil bety en helt annen hverdag i kommunene. Det er mye penger, men helt nødvendig etter 8 år med Høyre-regjering og stadig nedskjæringer på grunn av trange rammer, særlig i små og mellomstore kommuner. Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen vil sørge for en finansiering av kommunene som sikrer likeverdige tjenester i hele landet. Det er selvsagt ikke mulig å rette opp alt på et par uker, men dette budsjettet er et stort steg i riktig retning.

Fylkeskommunen styrkes med 900 millioner kroner neste år. Dette er viktig for å opprettholde et godt tilbud i videregående skole og vedlikeholde fylkesveier. I Hurdalsplattformen står det at regjeringen har som mål å halvere ferjeprisene fra nivået 1.januar 2021, og at strekninger med under 100 000 passasjerer skal bli gratis. Skal Norge sikres utvikling og økt verdiskaping langs hele kysten, vil et godt og rimelig ferjetilbud være sentralt. Mange steder er ferjene eneste forbindelsen lokalsamfunnet har til fastland og øvrige kommunikasjoner. Ferjene spiller dessuten en avgjørende rolle for næringslivet langs kysten. Derfor reduserer regjeringen ferjeprisene med 30% allerede fra 2022. 

Kommuner og fylker har vært gjennom omfattende runder med sammenslåing, mange er slått sammen med tvang. Mange plasser har dette gått kraftig utover tjenestene til innbyggerne, i form av dårligere tjenester, skolenedleggelser, eller sentralisering av sykehjem. Senterpartiet har hele tiden kjempet mot denne statlige overstyringa av kommune-Norge. Derfor er det viktig at Hurdalsplattforma slår tydelig fast at tvangssammenslåinger er helt uaktuelt. I tillegg åpnes det for at tvangssammenslåtte kommuner eller fylker som vil skilles får muligheten til det.

Hvis folk skal flytte til distriktene, og bli boende, må de ha jobb, og de må ha skole, barnehage og helsetilbud i nærheten. Da må kommunene ha muligheten til å legge til rette for næringsutvikling. Det sikrer dette budsjettet. Skal det bo folk i hele landet må vi ha en kraftfull distriktspolitikk. Dette er derfor en av hovedprioriteringene til den nye regjeringa.

Bygdevekstavtaler er et nytt grep for utvikling av næringsliv og for bosetting i distrikts-Norge. Dette budsjettet sikrer at prosjektet kan gå i gang allerede neste år, og så trappes opp i årene fremover. Et annet viktig grep regjeringen gjør er å gi et tilskudd på 500.000 kroner per grunnskole. Dette vil gi kommunene insentiver til å satse på å beholde skoler i nærmiljøet der folk bor.

Skal folk kunne bo og arbeide i hele landet må alle sikres bredbåndsdekning. Regjeringen bevilger derfor 100 millioner ekstra til bredbånd, samtidig som Hurdalsplattformen slår fast at tilgangen til høykapasitets internett er en rettighet på lik linje med strøm, og derfor vil regjeringen sikre at alle husstander der det bor fastboende skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd innen 2025.

Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen nå gjeninnfører en aktiv distriktspolitikk. Vi vil skape optimisme og fremtidstro i hele Norge, da er arbeid og velferd viktig. Regjeringens styrking av kommuneøkonomien vil sikre gode tjenester nært folk, flere arbeidsplasser og god infrastruktur.