Meny
Sps EU-utvalg

Senterpartiets EU-utvalg

Sist endret: 31.07.2023

En strategi for nasjonal kontroll - mot norsk søknad om EU-medlemskap

Mandat for utvalget:

En strategi for nasjonal kontroll - mot norsk søknad om EU-medlemskap

Norges nei til EU har tjent oss godt siden 1994. At Norge for eksempel ikke har vært knyttet til EUs landbrukspolitikk, fiskeripolitikk eller energipolitikk har gjort det mulig for Stortinget å gjøre egne valg basert på nasjonale interesser for hvordan naturressurser skal forvaltes. At landet vårt ikke er knyttet til valutaunionen og euroen har gjort det mulig å føre egen rente- og valutakurspolitikk gjennom globale kriser. Med en selvstendig utenriks- og forsvarspolitikk har Norge kunnet balansere særlige nordområdehensyn med behovet for allianser.

Senterpartiets program slår fast at Sp skal «være garantist mot norsk EU-medlemskap og gå mot alle forsøk på å fremme en norsk søknad om EU-medlemskap.» Flere partier har nå tatt til orde for å diskutere norsk medlemskap på nytt. Vi mener det ikke er nødvendig med en ny debatt om norsk EU-medlemskap, men vi er beredt til å ta den. Vårt strategiske mål er at ingen søknad om norsk EU-medlemskap sendes Brussel.

Senterpartiets argumenter mot EU-medlemskap står like støtt. Kjernen i argumentene våre er de samme som tidligere, nemlig nødvendigheten av nasjonal, demokratisk sjølråderett over politikkutforming og nasjonal kontroll over naturressurser og det politiske virkemiddelapparatet. Samtidig må norsk sjølråderett og interessepolitikk tilpasses en verden i rask endring. En ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa og internasjonal stormaktsrivalisering påvirker også norske interesser. Felles innsats for å redde klimaet preger Norges samarbeid med Europa. Nye strukturer kommer til syne i internasjonal handel i takt med geopolitiske endringer. Senterpartiets EU-utvalg skal oppdatere politisk argumentasjon i lys av en ny aktuell kontekst.

Det er også et behov for å skolere partiapparatet og bidra til en offentlig og opplyst debatt om EU.

Senterpartiets EU-utvalg skal ledes av 2. nestleder og jobbe fram til sommeren 2024, og bidra inn til programkomiteens arbeid. Utvalget skal kunne gå ut i media og fronte utvalgets meninger og konklusjoner underveis i arbeidet.

Medlemmer i utvalget:
Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, bistandsminister, (leder)
Erlend Kvittum Nytrøen, rådgiver for justisfraksjonen og nestleder i Nei til EU
Marie Lamo, statssekretær i forsvarsdepartementet
Ole Andre Myhrvold, fraksjonsleder energi- og miljøfraksjonen
Syver Zachariassen, politisk rådgiver for bistandsministeren 
Torstein Buskaker, internasjonal leder i Senterungdommen
Cecilie Juul Stensrud, rådgiver for utenriks- og forsvarsfraksjonen (sekretær)

Relaterte personer

Anne Beathe Tvinnereim

Nestleder og utviklingsminister Les mer