Meny
Kommunal- og distriktsminister på slottsplassen ved regjeringsdannelsen 14. oktober 2021

Starter opp arbeidet med ny distriktsmelding

– Etter åtte år med regjeringen Solbergs sentraliserende reformer, trenger vi en ny kurs i distriktspolitikken. Rundt omkring i landet har mange opplevd at de ikke har blitt hørt, og at problemene deres ikke har blitt løst. Derfor må vi fornye og forsterke distriktspolitikken på en rekke områder, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Med dette varsler han at regjeringen starter opp arbeidet med en melding til Stortinget om distriktspolitikken. Regjeringen har store ambisjoner for distriktspolitikken.

– I meldingen skal vi avklare hvordan vi skal gjøre disse ambisjonene om til praktisk politikk, sier Gram.

Han understreker at hovedutfordringene for distriktene er kjent: Noen steder er det mangel på jobber, andre steder er det jobber, men mangel på folk. Demografien vil skape utfordringer i flere kommuner, i både offentlig og privat sektor. Fraflytting eller manglende tilflytting er en stor utfordring, samtidig som vi må legge til rette for en aldrende befolkning.

Trenger nye løsninger

Næringslivet går bra mange steder, men det grønne skiftet og de demografiske utfordringene som skaper kamp om arbeidskraften, stiller store krav til omstilling og videreutvikling av næringslivet.

– Vi vil rette innsatsen mot å finne nye, innovative løsninger, og legge planer for hvordan vi skal styrke Distrikts-Norge for framtiden. Det vil handle om innsats på en rekke områder. Regjeringen vil føre en aktiv næringspolitikk og ha et desentralisert utdanningstilbud som ivaretar de ulike mulighetene og utfordringene rundt om i landet. Vi vil også arbeide for tjenester nær folk, slik at alle skal ha et godt tjenestetilbud der de bor, sier Gram.

Han er opptatt av at virkemidlene må bli bedre tilpasset forskjellene som finnes rundt omkring i landet. Løsninger som virker ett sted, virker ikke nødvendigvis et annet sted. Regjeringen er derfor offensive og ønsker å prøve ut nye tiltak. For å få til dette, er det viktig med godt samarbeid mellom stat og kommunesektoren, og mellom ulike sektorer i samfunnet.

Vil invitere til innspill og faglige diskusjoner

For å få et bedre grunnlag for arbeidet med distriktsmeldingen, vil departementet etter nyttår invitere til tematiske innspillsmøter som samler lokale og regionale aktører.

– Det er viktig for meg å bli bedre kjent med alle de gode initiativene som allerede finnes rundt om i landet. Vi har mye å lære av det gode arbeidet som gjøres i kommuner og fylkeskommuner. Jeg gleder meg til å ta fatt på dette samarbeidet i det nye året, sier Gram.