Meny
Marit Arnstad og Ole Andre Myhrvold
Sist endret: 27 02 2023

Strømmarkedet må endres

Mer nasjonal kontroll er et viktig svar for å ta kontroll over krafteksport og norske strømpriser. Derfor satte regjeringa onsdag ned et strømprisutvalg som skal vurdere og foreslå hvordan konkrete tiltak for mer nasjonal kontroll kan innføres, skriver Marit Arnstad og Ole André Myhrvold.

- av Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp og Ole André Myhrvold, energipolitisk talsperson i Sp

Et ekspertutvalg er nødvendig for at vi skal være trygge på at tiltakene treffer slik vi mener de skal. Når man skal bygge et hus har man en tanke om hvordan huset skal se ut, men man går ikke i gang med byggingen før tegningene er klare.

Strømprisutvalget skal komme fram til hvordan seks konkrete tiltak for å få ned strømprisene vil slå ut, og kan gjennomføres. Disse tiltakene er egne prisområder rundt utenlandskablene, eget innenlands spotmarked, mer kraft av børs, tiltak for et jevnere kraftforbruk, eksportbegrensninger ved median fyllingsgrad i flerårsmagasinene og ulike typer avgifter på krafteksport.

I de to foregående stortingsperiodene ivret Høyre fram norsk innmelding i EUs tredje energimarkedspakke og ACER, åpningen av North Sea Link-kabelen til Storbritannia og Nord Link-kabelen til Tyskland. Når kablene åpnet i 2021 resulterte det i en enorm økning i eksportkapasiteten av strøm. Disse tre grepene koblet det norske kraftmarkedet langt tettere på det europeiske kraftmarkedet.

Dagens regjering har sagt nei til bygging av flere utenlandskabler og nei til hybridkabler, altså utenlandskabler med et havvindanlegg på midten, fra de første havvindsatsingene. Vi i Senterpartiet har også sagt nei til EUs fjerde energimarkedspakke.

Høyre derimot har argumentert for utenlandskabler, hybridkabler og EUs fjerde energimarkedspakke. De går inn for mer liberalisme, og mindre nasjonal kontroll. Stikk i strid med hva Norge trenger for å få ned strømprisene.

Vår erkjennelse er at det er ikke nok å stoppe utviklingen med tettere påkobling på det europeiske strømmarkedet. Utviklingen må snus, gjennom at vi tar mer nasjonal kontroll.

Vi har sikret forsyningssikkerheten vår med å stille minstekrav til fyllingen av vannmagasinene våre, med påfølgende krav om eksportrestriksjoner.

Utviklingen av nye fastprisavtaler tar kraft av børs og gir næringslivet vårt tilbud om en forutsigbar strømpris. Avtalen har nå blitt mer fleksible, og tilbys til langt under strømprisene vi opplevde så sent som i desember.

Nå skal det gås inn i om og hvordan vi kan få til egne prisområder rundt utenlandskablene, et eget innenlands spotmarked, mer kraft av børs, tiltak for et jevnere kraftforbruk, eksportbegrensninger ved median fyllingsgrad i flerårsmagasinene og ulike typer avgifter på krafteksport. Hvilke tiltak og hvordan de eventuelt blir gjennomført er ikke klart, men målet er klart: nasjonal kontroll over strømprisene.

Skyhøye strømpriser påvirker hverdagen til mange av oss. Derfor er vi utålmodige i arbeidet for rimelig kraft til folk og næringsliv.

 

Les også Ekspertutvalg skal vurdere prisfastsettelsen på strøm

Relaterte personer

Marit Arnstad

Parlamentarisk leder
Stortingsrepresentant (Nord-Trøndelag)
• Medlem i Utenriks- og forsvarskomiteen

Rådgivere:
(som parlamentarisk leder): John-Arne Hovstad Balto,
[email protected], 920 22 225

Utenriks- og forsvar: Cecilie Juul Stensrud,
[email protected], 980 39 067
Telefon: 233 13 427 Les mer

Ole André Myhrvold

Stortingsrepresentant (Østfold)
Medlem i Finanskomiteen og Sps fraksjonsleder

Rådgiver
Inger Johanne Sveen, [email protected], 412 39 835
Telefon: 233 13 427 Les mer