Meny
Trygve S V Sps LS 241022

Vedum: - Det er krevende tider, men vi skal klare det sammen!

De urolige tidene som preger Norge og verden ble et viktig tema i partileder Trygve Slagsvold Vedums tale til Senterpartiets landsstyremøte, som er samlet til møte i Oslo 24.-25. oktober.

 

- Selv om historien aldri blir den samme, så ser vi likevel at mye gjentar seg. Råvarer blir brukt i krig og konflikt. Det vi har sett det siste året er hvordan kampen om råvarer blir brukt som et politisk pressmiddel. I Norge, i Europa og verden. Og kampen om råvarene blir tøffere og tøffere, og uroen øker.

Vedum spurte landsstyremøtet hvilke lærdommer de som styrer Norge nå kan trekke av historien.

- Erfaringen er dessverre at alle land må sikre seg selv mer. Vi må få større trygghet rundt råvarene. Det jobber vi med hver dag i regjering, sa Vedum.

 

Sikre nasjonalt eierskap

Partilederen pekte på at man i Norge har god tradisjon med å sikre at nasjonale verdier blir på nasjonale hender, som vannkraft, skog, olje og gass, slik at de kan skape verdiskapning for hele landet.

-Ta diskusjonen nå nettopp rundt Meraker Brug. Når et landareal som er nesten tre ganger så stort som Oslo kommer til salgs må vi sørge for at disse verdiene ikke blir solgt ut av Norge.

- Vi må sikre at slike ressurser blir på det norske felleskapets hender. Jeg er glad for at vår statsråd Sandra Borch vil sikre og eie Norge, ikke selge det bit for bit, slik forgjengeren Sylvi Listhaug ville, sa Vedum til stor applaus fra salen.

I talen sin sa Vedum at det å ha kontroll på de grunnleggende naturressursene og viktige nasjonale selskaper er ikke gammeldags, men fremtidsrettet og helt avgjørende for et lite land som Norge.

- Og takk til alle politikerne før oss som har gjort kloke valg på dette området tidligere, sa Vedum.

 

Sikre tryggheten til folk

Den viktigste jobben for enhver regjering er å sikre tryggheten til folk slo Vedum fast fra talerstolen. 

- Senterpartiet har vært opptatt av å sikre tryggheten til folk, også da vi satt i opposisjon. Vi foreslo for fire år siden å sette ned en totalberedskapskommisjon, men det ble dessverre nedstemt. Heldigvis har vi fått startet det arbeidet etter at vi selv kom i regjering.

- Vi ønsker å styrke det nasjonale forsvaret. Vi har klart å sørge for at Forsvaret har ressurser til å seile mer. Vi har ressurser slik at Hæren trener mer, Luftforsvaret flyr mer og Heimevernet bygges opp. Det er utrolig viktig og det blir enda viktigere i tiden fremover. Sivilforsvaret har lenge blitt nedprioritert, nå vi har starta oppbyggingen igjen, sa Vedum.

Trygve SV tale 241022.jpg
Trygve Slagsvold Vedum taler til Senterpartiets landsstyremøte samlet til møte i Oslo 24. oktober 2022

Ingen enkle løsninger

Vedum avsluttet talen sin med å snakke om den økonomiske politikken.

- Den har ingen enkle løsninger. Hadde det vært det hadde vi valgt dem. Hele jobben er å gjøre økonomiske grep som får Norge gjennom denne tida. Om prisveksten vokser vet vi at det neste er økt ledighet. Tidligere har vi kunnet brukt mer oljepenger for å holde aktiviteten i gang, men det kan vi ikke gjøre nå. For det ville forsterket prisveksten.

Vedum pekte på at regjeringen må ta tøffe grep som de vet skaper motstand, men som er riktig og viktig å ta.

- Det betyr at de som har mest må bidra mer enn tidligere. Det vil blant annet bety at om du har store, store inntekter på å bruke våre felles ressurser så må du bidra mer.

Flyktninger fra Ukraina, forsvar og beredskap, strømstøtte og økte pensjonskostnader er alle områder som gir rekordstore utgifter til staten, men det er utgifter som er nødvendige og riktige å ta, mener Vedum.

- Det er ikke aktuelt å ta de store kuttene i velferdsordninger eller å sende regningen til de som tjener minst. Alle som tjener mindre enn 750.000 får lavere skatt neste år!

- Vi styrer i en krevende tid, men vi i Senterpartiet har en 100-årig tradisjon på å ta ansvar. Vi skal styre Norge gjennom dette, og det skal vi klare sammen!