Meny
Velg en utdanning som gir jobb og nytte

Velg en utdanning som gir jobb og nytte

Sist endret: 11.04.2024 #Oppland

Kjære studenter og kjære videregående elever som lurer på hva dere skal søke av høyere utdanning. Velg et yrke som gir dere jobb og nytte!, skriver Marit Knutsdatter Strand i dette innlegget

- av Marit Knutsdatter Strand, utdanningspolitisk talsperson for Senterpartiet og stortingsrepresentant for Oppland

Norge treng nok folk med rett kompetanse for framtida. Vi treng at flere utdanner seg til yrker som lærer, sykepleier og ingeniør. Vi trenger også at utdanningene blir mer jobbrelevante. Slik skal flere studenter kunne gå rett ut i jobb, og flere arbeidsgivere få den kompetansen de trenger.

For å få til dette vil regjeringa styrke den erfaringsbaserte kunnskapen, gi fagmiljøa større handlingsrom og gi flere mulighet til å utdanne seg til disse viktige yrka.

Regjeringa la 5. april fram meldinger for opptak til høyere utdanning og for profesjonsfaga. Profesjonsutdanningene er utdanninger som utdanner til bestemte og konkrete yrker. Uunnværlige yrker som lærer, sjukepleier og ingeniør.

Regjeringa går inn for at det skal bli færre ekstrapoeng. Nå vil det kun bli gitt ekstrapoeng for realfag i videregående og førstegangstjenesten. Sjukepleierutdanning skal ikke kreve karakter 3 i matematikk ved opptak, og lærerutdanning kan droppe karakterkravet.

Ofte når vi diskuterer velferd og utvikling, så handler det om penger. Men faktum er at mangelen på folk er en vel så stor utfordring. Profesjonsmeldinga setter disse dyrebare folka i fokus - folka som trengs for å utvikle det Norge vi er så glade i.

Senterparti-Ap-regjeringa har siden stortingsvalget i 2021 systematisk bedra vilkåra for utdanning i hele Norge. Vi har prioritert studieplasser for medisin og sjukepleie. Vi har endra finansieringa av høyere utdanningsinstitusjoner. Vi har styrka lånekassa.

Profesjonsmeldinga legger til rette for at det skal bli enklere å rekruttere fagfolk med yrkesbakgrunn inn i høyere utdanning, samt å kombinere stilling i høyere utdanning og arbeidslivet ellers.

Folk med fagbrev skal kunne få en raskere vei inn i høyere utdanning. Vi skal få færre og mer tydelige krav til innholdet i utdanningene, slik at fokus går fra kvantitet til kvalitet. For eksempel må praksis gi studentene et best mulig utbytte, med ordentlig veiledning.

Slik ruster vi studentene bedre for å møte arbeidslivet. Slik legger til rette for mer verdiskaping og arbeidsnytte over hele Norge.

 

 

 

Relaterte personer

Marit Knutsdatter Strand

Stortingsrepresentant (Oppland)
1. nestleder i Utdannings- og forskningskomiteen og Sps fraksjonsleder

Rådgiver:
Ibrahim Ali, [email protected], 979 30 412
Telefon: 233 13 427 Les mer