Meny
Ole-Andre-Myhrvold-35333576361_10a2f56443_o

- Vi trenger mer kraft og økt nasjonal kontroll

- Dagens krise krever også langsiktige løsninger. Vi trenger mer kraft og økt nasjonal kontroll som gir forutsigbarhet og trygghet, sa Ole Andre Myhrvold i stortingsdebatten om kraftsituasjonen.

 

Ole Andre Myhrvold, energipolitisk talsperson i Senterpartiet, sitt innlegg i stortingsdebatten mandag 19. september etter olje- og energiministeren sin redegjørelse av om kraftsituasjonen:  

President,

Det er utfordrende tider. Energisituasjonen og strømprisene påvirker alle, og er for mange svært krevende.

Løsningene må sees langs to spor; – De akutte og de langsiktige.

De akutte handler om å gi folk og næringsliv trygghet. Derfor har regjering og Storting siden valget i fjor iverksatt en rekke tiltak for å avhjelpe folk og næringsliv.

Elavgifta ble senket. Husholdningene, landbruk og frivillighet har fått en kraftig sikringsordning. Bostøtta og sosial hjelpssatsene økt – og regjeringen presenterte fredag en sikringsordning for næringslivet.

Ordninger for økt energieffektivisering er under innføring og det er gjort, - og det skal gjøres tiltak for å styrke forsyningssikkerheten gjennom eksportrestriksjoner på vannkrafta.

Dagens krise krever langsiktige løsninger. Vi trenger mer kraft og økt nasjonal kontroll som gir forutsigbarhet og trygghet. Derfor slår Senterparti/Arbeiderparti-regjeringa fast at det ikke skal bygges nye utenlandsforbindelser i denne perioden. Fra nyttår har regjeringen varslet endringer i grunnrenteskatten som skal bidra til at flere kan velge fastprisavtaler for forutsigbare og akseptable priser.

Regjeringas energipolitikk slår fast at nok og rimelig fornybar kraft også i fremtiden skal være et konkurransefortrinn for norsk industri. Regjeringa har fått vedtatt en forsterket energimelding med en klar retning for å øke kraftproduksjonen - blant annet med en solid satsing på havvind og oppgradering av vannkrafta. En energikommisjon er nedsatt for å kartlegge energibehovene, se på utenlandsforbindelsenes påvirkning på prisene og foreslå økt energiproduksjon.

Dagens situasjon har vist konsekvensene av innføringen av EUs tredje energipakke. Den nasjonale kontrollen som gir oss folkevalgte de nødvendige redskapene for å løse energikrisen, både på kort og på lang sikt, har blitt innskrenket. Da er det paradoksalt at Høyres løsning er mer marked og mindre politisk styring gjennom å kreve en rask innføring av EUs fjerde energimarkedspakke. Vårt svar er økt nasjonal kontroll, ikke en videre suverenitetsavståelse fra det norske folk til overnasjonale organer.

Norge skal også i fremtiden være en kraftnasjon. Energipolitikken skal sørge for at vi også i framtiden har nok, rimelig og ren energi til folk og næring – nordmenn skal ikke gjøres til klienter som følge av strømprisene, men ha en grunnleggende trygghet for arbeid og hjem.