Meny

2020 Oppdrettslaks, Sogn og Fjordane

Havbruksfondet: Så mye får din kommune

Regjeringen har foreslått at det skal det utbetales 1,4 milliarder samlet til kommuner og fylkeskommuner som legger til rette for oppdrettsvirksomhet. Nå kan du se hvor mye din havbrukskommune får med regjeringens forslag.

Tvinnereim starter Senterpartiets programarbeid: – Vi skal ha befolkningsvekst i distrikta

Tvinnereim starter Sps programarbeid: – Vi skal ha befolkningsvekst i distrikta

Nestleder i Senterpartiet Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim er valgt til å lede partiets arbeid med nytt prinsipp- og handlingsprogram for stortingsperioden 2025-2029. 

Andrine Hanssen-Seppola gjenvalgt

Andrine Hanssen-Seppola gjenvalgt som senterungdomsleder

Senterungdommen var i helga samlet til deres 74. ordinære landsmøte. Andrine Hanssen-Seppola (20) fra Troms ble gjenvalgt som leder i Senterungdommen. Med seg får hun Nils Forren (23) fra Trøndelag som politisk nestleder og Erik Lillebakken (23) fra Hedmark som organisatorisk nestleder.

53356727948_b567955a24_o.jpg

 

Redusert barnehagepris gir sterkere fellesskap

Redusert barnehagepris gir sterkere fellesskap

Regjeringen går inn for å redusere maksprisen for barnehage til med 1000 kroner til 2000 kroner i måneden fra 1. august 2024. I 189 distriktskommuner blir maksprisen på 1500 kroner, skriver Anne Beathe Tvinnereim.

Nye Drammen sykehus: En økonomisk skandale

Nye Drammen sykehus: En økonomisk skandale

I revidert nasjonalbudsjett 21. juni 2017 vedtok Stortinget å bevilge 70 millioner (mill.) kroner i og en samlet låneramme på 8,46 milliarder (mrd.) kroner (2017 kroner) til nytt sykehus i Drammen. Styringsrammen Nytt Sjukehus i Drammen (NSD) – inkl. tomt – er nå på 16,2 mrd. kroner (2023 kr), skriver Per Olaf Lundteigen.

90 Sp-ordførere 2023-27

90 Senterpartiordførarar 2023-27

Etter at konstitueringa etter kommune- og fylkestingsvalet no er ferdig i heile landet, kan me oppsummera at det er valt til saman 90 ordførarar og 80 varaordførar som er medlem i Senterpartiet. Her får du oversikt over alle.

2020 Morgengry på Sandane, Sogn og Fjordane

Flere skal få bo og utdanne seg i distrikta

Senterpartiet går inn for at Husbanken skal få gi flere rimelige boliglån i 213 av de minst sentrale kommunene i Norge, at flere skal få ta utdanning der de bor og at personbeskatningen må vurderes redusert for å stimulere til folkevekst over hele Norge.  

Folks trygghet er vår viktigste oppgave

Folks trygghet er vår viktigste oppgave  

Jeg har i det siste tenkt en del på hva som er grunnen til at vi driver med politikk, drar på møter, leser oss opp på saker, har det engasjementet vi har. Kjerneengasjementet mitt er at vi skal kunne bo og ha det trygt over hele Norge. Vi skal være et trygt land å bo i og et godt land å bo i. Jeg og vi tenker på det og jobber for det. Hvordan kan vi utvikle Norge til å bli et enda bedre land å bo i? Det har vært, og er det store spørsmålet for oss som driver med politikk, sa Trygve Slagsvold Vedum i sin tale til Sps landsstyremøte på Storo 23. oktober. 

- Vi må aldri ta frihet for gitt

- Vi må aldri ta frihet for gitt

- Jeg gratulerer Narges Mohammadi med årets Nobels fredspris. Prisen i år er en påminnelse om at vi aldri må ta frihet for gitt. Prisvinneren har under svært vanskelige forhold kjempet en utrettelig kamp for kvinners rettigheter og dermed menneskerettighetene, sier parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad.

Et budsjett for å trygge folks økonomi og Norge i en urolig tid

Et budsjett for å trygge folks økonomi og Norge i en urolig tid

Budsjettet for 2024 skal bidra til trygghet for alle og muligheter for folk og bedrifter over hele landet. Krig i Europa, et rekordhøyt antall ukrainske flyktninger og høye priser øker utgiftene på flere områder. Regjeringen prioriterer at alle fortsatt skal ha gode velferdstjenester, og stiller opp for dem som trenger det mest. Trygghet og beredskap prioriteres høyt, og Norge vil ta vår del av ansvaret for å hjelpe Ukraina og mennesker på flukt. Regjeringen skal også ivareta den grønne omstillingen og fortsetter innsatsen for å nå klimamålene.

2022 Bilmekaniker på storbil

Personskatt: Endringar som bidreg til at folk får meir igjen av å arbeide

Regjeringa foreslår moderate justeringar i personskatten for 2024. Personar med låge og middels inntekter får redusert eller om lag uendra inntektsskatt, mens personar med dei høgaste inntektene får auka inntektsskatten sin noko.

Nøkkeltall i Nasjonalbudsjettet 2024

Nøkkeltall i Nasjonalbudsjettet 2024

Det er fortsatt høy aktivitet i norsk økonomi, selv om veksten har dempet seg. Lønns- og prisveksten er fremdeles høy. Fremover venter vi at sysselsettingen vil holde seg høy og arbeidsledigheten lav. Inflasjonen er ventet å komme ned, men det vil ta tid før den er tilbake på målet på 2 prosent.

- Sp/Ap-alternativet har stått seg

- Sp/Ap-alternativet har stått seg

- Jeg mener at Sp/Ap-alternativet har stått seg – selv om populariteten akkurat nå er svak. Vårt alternativ er sterkt og vi får ting igjennom i Stortinget, sa Marit Arnstad i trontaledebatten.

Det er raskt å rive ned politisk tillit, og det krever tid å bygge opp

Det er raskt å rive ned politisk tillit, og det krever tid å bygge opp

Aksjespekulanter driver med kortsiktige kjøp og salg av aksjer. Det er lovlig. Men vi som er folkevalgte og våre nærstående må holde oss vekk fra denne pengeflyttinga. Begrunnelsen er enkel: Tilliten til folkevalgte svekkes fordi det lett blir mistanke om innsideinformasjon og politiske vedtak til egen økonomiske fordel, skriver Per Olaf Lundteigen.