Meny

2019 - Fiskeoppdrettsanlegg i Sogn og Fjordane

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk

I dag legger regjeringen frem lovforslag om grunnrenteskatt på havbruk. Forslaget skal sikre lokalsamfunnene langs kysten og fellesskapet en større andel av de verdiene som skapes i oppdrettsnæringen. Vertskommunene skal komme bedre ut. Kommunene får mer inntekter som de kan bruke på skole, eldreomsorg og andre viktige velferdstjenester til innbyggerne.

Eit land vert knytt nærare

Eit land vert knytt nærare

Frå 1. april 2024 kuttar vi kraftig i billettprisane på ruter på 24 av dei minste distriktsflyplassane våre. Flyplassar som Florø, Førde, Sandane, Sogndal, Stord og Ørsta-Volda, skriv Erling Sande, Geir Inge Lien og Hans Inge Myrvold.

Et sterkere og mer tillitsfullt Norden

Et sterkere og mer tillitsfullt Norden

Torsdag 23. mars er det Nordens dag. I den anledning vil jeg hedre Nordens gull: tilliten mellom oss, skriver Kathrine Kleveland.

2018 Strømledninger i vinterlandskap

Avslag på konsesjonssøknad om bygging og drift av NorthConnect-kabelen

Olje- og energidepartementet har ferdigbehandlet konsesjonssøknaden fra NorthConnect om en ny utenlandsforbindelse mellom Norge og Storbritannia.

Regjeringa vil redusere billettprisane og styrke rutetilbodet på FOT-rutene

Regjeringa vil redusere billettprisane og styrke rutetilbodet på FOT-rutene

-  Det er viktig for denne regjeringa å gjere det lettare og billigare å reise langs kysten vår. Lågare prisar vil betre kvardagen for mange på Vestlandet og i Nord-Noreg. Det er mange som er avhengige av kortbanenettet, enten det er bedrifter, pendlarar eller folk som skal besøke familie. Vi starta med å redusere ferjeprisane, og vi gjorde ferjene gratis fleire stadar. No følger vi opp med å styrke flytilbodet. Vi minskar prisane for dei som brukar fly og kortbanenettet i kvardagen, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

2022 some infoplakat fastlegeordninga bokmål

Regjeringen tar grep for å sikre fastlegeordningen – virker sosialt og geografisk utjevnende!

I statsbudsjettet for 2023 ble det varslet endringer i basisfinansieringen av fastlegeordningen, med virkning fra 1. mai. Regjeringen presenterer i dag 14. mars kl. 10:00 disse endringene. Målet er at fastlegen skal få mulighet til å prioritere mest tid til pasientene som har størst behov, og at kommunene skal få mulighet til å finne gode, lokale løsninger for organisering av fastlegeordningen uten at det går utover kommunebudsjettet. 

Likestilling kommer ikke av seg sjøl

Likestilling kommer ikke av seg sjøl

Som fersk mormor til ei lita jente på fem måneder vil jeg at hun skal ha like rettigheter som guttene hun ble født samtidig med. Jeg vil at hun skal ha et trygt liv med likestilt rett til samfunnsdeltagelse, utdanning, lederstillinger, lønn og pensjon. Men det kommer ikke av seg sjøl, skriver Kathrine Kleveland.

Ønsker debatt om kraft, helse, rus og næringsutvikling

Ønsker debatt om kraft, helse, rus og næringsutvikling

Resolusjonskomiteen for landsmøte har nå sendt ut sitt forslag til hvilke resolusjoner som skal behandles på Senterpartiets landsmøte. - Vi ønsker debatt om kraft, helse, rus og næringsutvikling, sier Ola Borten Moe som er første nestleder i sentralstyret og leder av resolusjonskomiteen.

Den livsviktige møkka

Den livsviktige møkka

Pandemi og krig i Ukraina har vist at de globale forsyningslinjene for mat og gjødsel gjør oss sårbare. Skal vi sikre at verdens befolkning har nok mat må vi øke sjølforsyninga, skriver utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Strømmarkedet må endres

Strømmarkedet må endres

Mer nasjonal kontroll er et viktig svar for å ta kontroll over krafteksport og norske strømpriser. Derfor satte regjeringa onsdag ned et strømprisutvalg som skal vurdere og foreslå hvordan konkrete tiltak for mer nasjonal kontroll kan innføres, skriver Marit Arnstad og Ole André Myhrvold.

2019 Landsstyremøte på Hotell Bristol i Oslo (28/10)

Foreslår gjenvalg av Senterpartiets ledelse

- Innspillene fra Senterpartiets fylkeslag, Senterungdommen, Senterkvinnene og øvrige deler av organisasjonen viser at det er stor og bred tillit til Senterpartiets ledelse. Senterpartiets valgkomite innstiller på gjenvalg av både Trygve, Ola og Anne Beathe, sier leder av Senterpartiets valgkomite, Per Martin Sandtrøen.  

Politisk avtale om støtte til Ukraina og utviklingsland rammet av krigens globale ringvirkninger

Politisk avtale om støtte til Ukraina og utviklingsland rammet av krigens globale ringvirkninger

Russlands angrep mot Ukraina 24. februar 2022 er et tidsskille for Europa og en alvorlig trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Norges sikkerhet, velstand og handlefrihet er tuftet på respekt for folkeretten i en regelstyrt verden. Russlands angrepskrig mot Ukraina truer våre nasjonale interesser.

2021 foto stikkontakt straum strøm hand hånd

Ekspertutvalg skal vurdere prisfastsettelsen på strøm

Regjeringen nedsetter et ekspertutvalg som skal vurdere dagens system for å fastsette strømprisen. - Nå skal vi se på ulike systemendringer som kan påvirke prisfastsettelsen over tid, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.