Meny
Vedteken politikk frå Sogn og Fjordane Senterparti sitt årsmøte

Vedteken politikk frå Sogn og Fjordane Senterparti sitt årsmøte

Det vart handsama og vedteke 10 uttalar på årsmøtet til Sogn og Fjordane Senterparti i helga. 

Naturen må forvaltast i eit generasjonsperspektiv

Naturen må forvaltast i eit generasjonsperspektiv

Naturdebatten må nyanserast meir i tida som kjem, og å bygge ned natur må aldri bli eit mål i seg sjølv, men kan vere ein konsekvens at nøye vurderingar der fordeler og ulemper vert vekta i eit generasjonsperspektiv, skriv Aleksander Heen.

Erlend Haugen Herstad innstillt til attval som leiar i Sogn og Fjordane Senterparti

Erlend Haugen Herstad innstillt til attval som leiar i Sogn og Fjordane Senterparti

Valnemnda i Sogn og Fjordane Senterparti har i si innstilling til årsmøtet føreslått Erlend Haugen Herstad som fylkesleiar i Sogn og Fjordane Sp.

Herstad er fylkesleiar i dag, og ser fram til å få sjansen til å halde fram i to nye år.

Årsmøte i Gloppen Sp

Årsmøte i Gloppen Sp

Årsmøte 2024

 

Årsmøte i Gloppen Sp 2024 vert helde i kommunestyresalen, heradshuset på Sandane onsdag 31. januar kl. 19.30. 

2021 Aleksander Øren Heen, Sogn og Fjordane

Bred støtte til regjeringens åpning for havbunnsmineraler

Regjeringen la i sommer frem åpningsmeldingen for leting og utvinning av havbunnsmineraler. Nå har regjeringspartiene fått med seg Høyre og Frp på regjeringens satsing og sikret et bredt flertall på Stortinget.

2020 Sandane, Sogn og Fjordane

Karoline Bjerkeset inn i Senterpartiets programkomitè

Karoline Bjerkeset, kommunestyrepolitikar frå Gloppen Senterparti, skal sitje i nemnda som skal utarbeide nytt stortingsvalprogram for Senterpartiet for 2025-2029. 

Ferjeløftet blir innfridd!

Ferjeløftet blir innfridd!

Senterpartiet veit at der veien sluttar ved kaien, er det ferja som er veien vidare. Mange parti og politikarar har lova ny ferjepolitikk, men det er først med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering at det faktisk blir gjennomført, skriv Erling Sande.

To og ein halv million til trykte læremiddel

To og ein halv million til skulebøker!

Regjeringa er opptatt av lesing og bekymra for konsekvensane av auka skjermbruk. Difor vil vi no sørge for fleire fysiske skulebøker i norske klasserom, og vil bevilge 115 millionar kroner til eit eittårig øyremerka tilskot til innkjøp av trykte læremiddel for elevar i grunnskulen. 

Av desse millionane går kr 2 439 297,- til kommunane i Sogn og Fjordane! 

Eit land vert knytt nærare

Eit land vert knytt nærare

Frå 1. april 2024 kuttar vi kraftig i billettprisane på ruter på 24 av dei minste distriktsflyplassane våre. Flyplassar som Florø, Førde, Sandane, Sogndal, Stord og Ørsta-Volda, skriv Erling Sande, Geir Inge Lien og Hans Inge Myrvold.

AUKE I STUDIERINGTIMAR FOR SOGN OG FJORDANE SENTERPARTI 2022.

AUKE I STUDIERINGTIMAR FOR SOGN OG FJORDANE SENTERPARTI 2022

Det er god studieaktivitet i Sogn og Fjordane Senterparti, etter at rapporteringa av studietimar er samla inn frå alle lokallaga viser det at nesten fem hundre timar med studiearbeid er gjennomført i mellomvalåret 2022.

2020 Melkehenting, Sogn og Fjordane

Høgre og Frp baklengs med bind for auga inn i framtida

Dei borgarlege partia har ikkje lært noko av tida vi har lagt bak oss.

Årsmøte 2023

Årsmøte 2023

Årsmøte i Gloppen Sp 2023 vert helde i Samfunnshuset i Hyen torsdag 2. februar kl. 1930.

Vanlege årsmøtesaker vert handsama. Kaffi og servering.