Meny

Kutta i den vidaregåande skulen må opphøyre!

Kutta i den vidaregåande skulen må opphøyre!

Det har over fleire år vore stramme budsjett i den vidaregåande skulen i Møre og Romsdal. Dette toppa seg då fleirtalspartia Frp, Høgre, Venstre og Krf i desember 2023 vedtok eit budsjett som legg opp til eit flatt kutt tilsvarande rundt på mellom 33 og 90 millionar kroner i vidaregåande opplæring. Dette kjem i tillegg til at skulane må dekkje inn meirforbruket dei hadde i fjor. Møre og Romsdal Senterparti meiner at dei enorme kutta i vidaregåande skulen snarast må opphøyra. Fleirtalspartia har no fått refs frå kommunaldepartementet då budsjettet dei vedtok var ulovleg. På fylkestinget i april skal budsjettsaka opp på nytt. Det er ikkje for seint å snu!

Høringsuttale planstrategi 2024 - 2027 Landbruksplan

Høringsuttale planstrategi 2024 - 2027 Landbruksplan

Aure kommune inviterte til høring planstrategi 2024 - 2027. Aure Senterpartiet har lenge jobbet for at Aure trenger en landbruksplan, og har nå sendt inn vårt innspill. Nå håper vi at  administrasjonen og våre politikere følger opp og vedtar at vi skal ha en landbruksplan.

Senterpartiet er opptatt av et tilstedeværende politi

Senterpartiet er opptatt av et tilstedeværende politi

Regjeringen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet lovet allerede i Hurdalsplattformen i 2021 at vi skulle opprette 20 nye tjenestesteder. Dette er ikke for å ha tomme lensmannskontor rundt omkring i Norges land, men for å flytte politiet nærmere der folk bor. Dagens regjering skiller seg drastisk fra den borgerlige regjeringen som la ned over 120 lensmannskontor under sin regjeringsperiode.

Senterpartitour de Fjord

Vil du vise meg din stad? Di grend? Møt opp og fortel kva du er opptatt av!

Kommunevalprogram 2023-2027

Kommunevalprogram 2023-2027

Fjord Senterparti vil i perioden 2023-2027 arbeide for å få kontroll på kommuneøkonomien, slik at vi kan bruke dei ressursane vi har på ein god måte som gjev gode tenester til innbyggjarane og skaper utvikling i heile Fjord kommune. Vi vil påverke oppover i systemet, slik at vi får naudsynte ressursar frå sentralt hald.

Kommunevalprogram 2023-2027

Kommunevalprogram 2023-2027

Dette er den politiske plattforma som vi går til val på for komande periode. Vi har bretta opp ermane og er klar til å gjere ein jobb for innbyggjarane i Ørsta! 

Reforma som vil forandre Norge

Reforma som vil forandre Norge

Etter at ordet "bygdedød" er blitt ein realitet for fleire enn dei som sjølv bur på bygda, har både professorar og generalar kasta seg inn i kampen for å redde bygdene frå avfolking og attgroing.
Debattpanelet på konferansen "Det handlar om Norge" på Martin Linge-huset i Valldal 06.06.2023

"Det handlar om Norge"

Laurdag 6. juni var det duka for folkemøte og konferanse på Martin Linge-huset i Valldal. Spørsmålet konferansen ville svare ut, var korleis ein kan snu ei negativ folketalsutvikling? Korleis kan bygdene stimulere unge familiar til å flytte heim att? «Småbruk» var eit viktig stikkord for dette beredskaps-politiske toppmøtet.