Meny

Senterpartiet er opptatt av et tilstedeværende politi

Senterpartiet er opptatt av et tilstedeværende politi

Regjeringen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet lovet allerede i Hurdalsplattformen i 2021 at vi skulle opprette 20 nye tjenestesteder. Dette er ikke for å ha tomme lensmannskontor rundt omkring i Norges land, men for å flytte politiet nærmere der folk bor. Dagens regjering skiller seg drastisk fra den borgerlige regjeringen som la ned over 120 lensmannskontor under sin regjeringsperiode.

Senterpartitour de Fjord

Vil du vise meg din stad? Di grend? Møt opp og fortel kva du er opptatt av!

Kommunevalprogram 2023-2027

Kommunevalprogram 2023-2027

Fjord Senterparti vil i perioden 2023-2027 arbeide for å få kontroll på kommuneøkonomien, slik at vi kan bruke dei ressursane vi har på ein god måte som gjev gode tenester til innbyggjarane og skaper utvikling i heile Fjord kommune. Vi vil påverke oppover i systemet, slik at vi får naudsynte ressursar frå sentralt hald.

Kommunevalprogram 2023-2027

Kommunevalprogram 2023-2027

Dette er den politiske plattforma som vi går til val på for komande periode. Vi har bretta opp ermane og er klar til å gjere ein jobb for innbyggjarane i Ørsta! 

Reforma som vil forandre Norge

Reforma som vil forandre Norge

Etter at ordet "bygdedød" er blitt ein realitet for fleire enn dei som sjølv bur på bygda, har både professorar og generalar kasta seg inn i kampen for å redde bygdene frå avfolking og attgroing.
Debattpanelet på konferansen "Det handlar om Norge" på Martin Linge-huset i Valldal 06.06.2023

"Det handlar om Norge"

Laurdag 6. juni var det duka for folkemøte og konferanse på Martin Linge-huset i Valldal. Spørsmålet konferansen ville svare ut, var korleis ein kan snu ei negativ folketalsutvikling? Korleis kan bygdene stimulere unge familiar til å flytte heim att? «Småbruk» var eit viktig stikkord for dette beredskaps-politiske toppmøtet. 

Distriktspolitisk gjennombrot

Distriktspolitisk gjennombrot

Gratis ferje til mindre lokalsamfunn og øyer og halvert ferjetakst for alle andre samband er av dei største politiske gjennomslaga for oss i Senterpartiet og for kystbefolkninga på mange ti-år. Endeleg har vi fått aksept for at ferja er ein del av vegen.
2020 Oppdrettsanlegg for laks, Sogn og Fjordane

Viktige gjennomslag for havbruksnæringa i Møre og Romsdal

Regjeringa har i dag lagt fram eit lovforslag om grunnrenteskatt på havbruk. Forslaget sikrar at vertskommunane og fylkeskommunane kjem betre ut, og verdiane som vert skapt sikrar lokalsamfunna langs kysten og næringslivet i Møre og Romsdal utviklingskraft i tida framover.