Meny
Vi har kjempet, og vil alltid kjempe for gode helsetjeneste «nær folk».

Vi har kjempet, og vil alltid kjempe for gode helsetjeneste «nær folk».

Nok en gang står kampen for kompetansearbeidsplasser og desentralisert helsetilbud. Denne gangen står kampen for rehabiliteringsavdelingen 2ØST i Egersund.