Meny
Årsmelding Kvam Sp 2016

Årsmelding Kvam Sp 2016

2016 har vore eit mellomår, uten noko valkamp å ha fokus på. Allikevel har aktiviteten i laget vore stor. Styret har hatt 6 styremøter og halde 2 medlemsmøter. Medlemmer frå styret og heradsstyregruppa har hatt studiering om stortingsprogrammet 2017-2021. Resultatet her vart lagt fram, og gått igjennom, i eit medlemsmøte i oktober.