Meny

Senterpartiets ledelse er gjenvalgt

Senterpartiet er i helgen samlet til sitt landsmøte på Clarion Hotel og Congress Trondheim. Med mange listekandidater og ordførerkandidater i landsmøtesalen lader partiet opp til en spennende lokalvalgkamp i høst.

For ytterligere kommentarer:

Trygve Slagsvold Vedum
Kontakt: Emilie Kirkeby Garstad, 977 85 828

Ola Borten Moe
Kontakt: Signe Bjotveit, 974 98 363

Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim
Kontakt: Syver Zachariassen, 466 68 701

Leder i valgkomiteen,
Per Martin Sandtrøen, 924 53 347

Lørdag ettermiddag ble Trygve Slagsvold Vedum gjenvalgt som leder i Senterpartiet, Ola Borten Moe Gjenvalgt som første nestleder og Anne Beathe Tvinnereim som andre nestleder for to nye år. Som nye faste medlemmer i Sentralstyret ble Ida Stuberg fra Trøndelag og Lars Fjeldstad fra Hordaland valgt.

Trygve Slagsvold Vedum fikk gjenvalgt til stor applaus fra Landsmøtesalen

-Jeg gleder meg til å fortsette å lede dette flotte laget videre med å sikre tjenester nært folk, nasjonal kontroll og trygghet for folk i hele Norge. Alle kaffekoppene, alt pågangsmotet og dette landsmøtets kamplyst for sine lokalsamfunn gjør at jeg er sikker på at vi kommer til å gjøre et godt lokalvalg til høsten, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Videre ble nestlederne valgt ved akklamasjon og er motivert for videre arbeid i ledelsen

-Jeg takker for tilliten til å være Senterpartiets nestleder i to nye år. Vi står ovenfor mange utfordringer både i Norge og resten av verden fremover, der Senterpartiet blir viktig for trygg styring, sier Ola Borten Moe.

-Jeg vil takke senterpartilaget for tilliten og er motivert for videre innsats. Norge trenger et parti som kjemper for grønn omstilling og et desentralisert Norge hvor folk lever av naturressursene våre, sier Anne Beathe Tvinnereim.

Nyvalgt sentralstyre 2023-2025:

 • Leder: Trygve Slagsvold Vedum, Hedmark
 • 1. nestleder: Ola Borten Moe, Trøndelag
 • 2. nestleder: Anne Beathe K. Tvinnereim, Akershus    

Styremedlemmer:

 • Gro-Anita Mykjåland, Agder
 • Ivar B. Prestbakmo, Troms
 • Kari Anne Sand, Buskerud
 • Sigurd Reksnes, Sogn og Fjordane
 • Ida Stuberg, Trøndelag (Ny)
 • Lars Fjeldstad, Hordaland (Ny)

Vararepresentanter:

 1. Christian Anton Smedshaug, Akershus (Ny)
 2. Louise M. Kvitvang, Rogaland   
 3. Synne Lerhol, Oslo (Ny)
 4. Geir A. Iversen, Finnmark    
 5. Hans Gunnar Holand, Nordland (Ny)
 6. Ida Cathrine Nilsen, Vestfold (Ny)

Disse møter og som sentralstyremedlemmer med fulle rettigheter, men er ikke på valg på Senterpartiets landsmøte:

 • Parlamentarisk leder: Marit Arnstad
 • Leder i Senterungdommen: Andrine Hanssen-Seppola
 • Leder i Senterkvinnene: Wenche Skallerud
 • Leder i Senterpartiets Studieforbund: Kathrine Kleveland

Født 1978. Bosatt i Stange, Hedmark.

Finansminister fra 2021

Leder i Senterpartiet fra 2014

Nestleder i Senterpartiet fra 2009.

Stortingsrepresentant fra 2005.

Parlamentarisk leder 2009-2012

Landbruks- og matminister 2012-2013.

Leder i Senterungdommen 2002 til 2004

Div. fag fra landbruksskoler og Høgskolen i Hedmark.

Bachelor med sosiologi og statsvitenskap.

Født 1976. Bosatt i Trondheim, Sør-Trøndelag.

Bonde på Leinstrand.

Forskning- og høyere utdanningsminister fra 2021

Førstekandidat på Stortingsvalglisten i Trøndelag 2021

Gründer i OKEA 2015 - dd

Innovasjonsdirektør i SIVA 2014-2015.

Nestleder i Senterpartiet fra 2011.

Stortingsrepresentant 2005-2013.

Olje- og energiminister 2011-2013.

Medlem i Trondheim bystyre 1995-2007.

Agronom, mellomfag statsvitenskap og historie.

Født 1974. Bosatt i Enebakk, Akershus.

Utviklingsminister fra 2021

Fylkesråd for Klima og miljø i Viken Fylke fra 2020 til 2021

Tidligere rådgiver i tankesmien Agenda.

Sentralstyremedlem fra 2013.

Nestleder fra 2014.

Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet 2011-2013.

Politisk rådgiver i Samferdselsdepartementet 2006.

Leder i Senterungdommen 2000 til 2002

Master i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Født 1976. Bosatt i Iveland i Aust-Agder.

Stortingsrepresentant fra 2021

Medlem av Energi- og miljøkomiteen fra 2021

Førstekandidat på Stortingsvalglisten i Agder 2021

Kommunestyrerepresentant siden 2007.

Ordfører Iveland fra 2011 til 2021

2017 - 1. kandidat til Stortinget, Aust-Agder SP

Sentralstyremedlem fra 2013.

Har i mange år arbeidet som kabinpersonale i SAS.

Født 1968. Bosatt i Salangen i Troms.

Stortingsrepresentant fra 2021

Medlem av justiskomiteen fra 2021

Vararepresentant i sentralstyret fra 2014.

Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fra 2014-2020

Medlem hovedstyret KS fra 2016 (midlertidig fritak fra 2021) og nestleder KS Troms fra 2011. 

2019 – 1. kandidat på fylkestingslista Troms og Finnmark.

Fylkesordfører i Troms og Finnmark fra 2019 til 2021

Andre kandidat på Stortingsvalglisten i Troms 2021

Tidl. fylkesleder i Troms Senterparti 2006- 2012

Ordfører i Salangen 1999-2014

Født 1959. Bosatt i Kongsberg, Buskerud

Kommunestyrerepresentant fra 2001.

Ordfører i Kongsberg fra 2015.

Fylkestingsrepresentant fra 2015.

Fungerende fylkesleder i KS Viken

Fylkesleder i Buskerud Senterparti fra 2012 til 2022.

5. kandidat på Stortingsvalglisten i Buskerud 2021

Permisjon fra undervisningsstilling ved Kongsberg Videregående skole.

Tidligere jobbet ved Norsk institutt for skogforskning og i Norges Bondelag

Utdannet skogtekniker fra Evenstad og lektor i norsk fra Universitet i SørØst Norge

Født 1977, busett i Stad kommune, Sogn og Fjordane

Fylkesleder Sogn og Fjordane Senterparti fra 2016 til 2022

Fylkestingsrepresentant Sogn og Fjordane og Vestland siden 2015

Medlem Eid kommunestyre 2003-2019

Leder for Eid Sp 2005 til 2009

2.vara til Stortinget 2013-d.d.

Bonde på Haugen,

Utdannet agronom.

5. kandidat på Stortingsvalglisten i Sogn og Fjordane 2021

Født 1981. Bosatt på Inderøy, Trøndelag

Ordfører Inderøy fra 2011

Medlem av Totalberedskapskommisjonen fra januar 2021

Medlem av AU for eierskapet av NTE, leder fra 2019

Styreleder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke fra 2018

Fylkestingrepresentant Trøndelag siden 2015

Vararepresentant fylkestinget 2011 til 2015

Varaordfører Inderøy 2007 til 2011

Rådgiver, fylkesmannen i Nord-Trøndelag 2010 til 2011

Sykepleier, AHUS 2003 til 2006

Master i rettsvitenskap 2005-2010

Bachelor i sykepleie 2000-2003

Født 1993. bosatt i Osterøy kommune, Hordaland

Ordfører i Osterøy siden 2019

Fylkestingrepresentant Vestland fra 2019

Nestleder i kontrollutvalget Vestland fylkeskommune

Nestleder i Hordaland Senterparti fra 2021

Leder i Hordaland Senterungdom fra 2017 til 2019

Tidligere maskinist på båt

Utdannet Maskinoffiser på ledelsesnivå v/ Bergen Maritime fagskole

Født 1969. Bosatt i Bærum, Akershus

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet (vikariat) 01.22 til 04.22

Første am II, Inst for husdyrfag og akvakulturvitenskap, NMBU fra 2018

Daglig leder AgriAnalyse fra 2011

Medlem Regjeringens EØS-utvalg (ferdig januar 2024)

Styremedlem NOBIO fra vår 2021

Styremedlem i Industriaksjonen fra høst 2020

Seniorrådgiver i Norges Bondelag 2006 til 2011

Prosjektleder i Norges Bondelags EU-prosjekt 2004 til 2005

Rådgiver i Landbruksdepartementet 2001 til 2002

Dr. scient i økologi ved Norges landbrukshøgskole (NLH) 1996 til 2000

Grunnfag etnologi og historie, samt div. småkurs UiO 1995 til 1989

Befalsskolen for lett luftvernartilleri – Sersjant Garnisonen i Porsanger (1988-1990)

Født i 1966. Bosatt i Haugesund, Rogaland

Rådgiver avdeling skole, Haugesund kommune

Tidligere rektor

Allmennlærer og grunnfag norsk ved Levanger lærerhøyskole, grunnfag i historie universitetet i Trondheim og lederutdanning på HVL og BI

Styremedlem og første nestleder Rogaland Sp 1999 – 2003

Styremedlem og andre nestleder Rogaland Sp 2015 – 2019

Styremedlem Utdanningsforbundet Rogaland, seksjon skoleledere 2004 – 2006

Nestleder Utdanningsforbundet Rogaland, seksjon skoleledere 2006 – 2009

Styremedlem Utdanningsforbundet sentralt, seksjon skoleledere 2004 – 2009

Født 1991. Bosatt i Oslo

Opprinnelig fra Vang i Valdres

Studieleder i Oslo Sp

Gruppeleder for politikk i Norges Røde Kors

Varamedlem til bystyret og medlem av kontrollutvalget i Oslo

Medlem av Bioteknologirådet

Tidligere lokallagsleder i Grünerløkka Senterparti

Master i Europastudier fra NTNU

Født 1954. Bosatt i Hasvik i Finnmark.

Stortingsrepresentant fra 2017

Medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen fra 2021

Medlem av Næringskomiteen fra 2017 til 2021

Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd fra 2022

Tidligere fylkesleder Finnmark Senterparti 2017 til 2022

Ordfører i Hasvik fra 2003 til 2007.

Har tidligere arbeidet som fisker, kulturkonsulent, skolesjef, konsulent i Vindkraft Nord.

Født 1970. Bosatt på Holand i Sømna kommune.

Vararepresentant nr. 2 for Nordland, 2021-2025

Ordfører i Sømna fra 2015

Prosjektleder i Sømna kommune, Prosjektet «Liv i bygda»

Gårdbruker i 32 år

Daglig leder i Øverbøen Samdrift DA 2005 til 2015

Utdannet agronom fra Vefsn Landbruksskole

Befal, BSIV Befalsskolen for Ingeniørvåpen (90-91)

Født 1989. Bosatt i Sandefjord

Fungerende fylkessekretær i Vestfold SP fra 2022

Medlem Sandefjord kommunestyret fra 2015

Medlem av formannskapet i Sandefjord fra 2015

Leder av hovedutvalget for kultur, idrett- og friidrett, Sandefjord fra 2019

Hovedutvalg for miljø og plansaker 2015 til 2019

Tidligere lokallagsleder Sandefjord Sp 2013 til 2017

Kundekonsulent for Hovedorganisasjonen Virke 2016 til 2022

Årsstudier i "Religion, conflict and peace" v/ Harvard university

Fagutdannelse innen kontorfag og arbeidsledelse v/kompetansebyggeren og NKI