Meny

Landsmøte 2023

Pressemeldingar

Følg oss på Facebook
Vil styrke nasjonal kontroll

Vil styrke nasjonal kontroll

Senterpartiet går inn for å styrke det nasjonale eierskapet til naturressursene, styrke forsvaret og få på plass nasjonale beredskapslager for korn i løpet av 2023. Tiltakene ble vedtatt i temaheftet økt nasjonal kontroll søndag.

2022 Honningsvåg, Finnmark

Folk skal være trygge uansett hvor de bor

Senterpartiets landsmøte slår fast at det trengs en aktiv politikk for å sikre trygghet for folk uavhengig av hvor de bor eller hvilken inntekt de har. Norge står sammen med store deler av den vestlige verden midt i en av de mest utfordrende situasjonene i moderne tid. Høy strømpris, krigen i Ukraina, prisstigning og inflasjon samt ettervirkningene av pandemien gjør at mange opplever at fremtiden er mer usikker enn tidligere.

Senterpartiet går inn for desentralisering av politi og helsebehandling

Senterpartiet går inn for desentralisering av politi og helsebehandling

Søndag vedtok Senterpartiets landsmøte å opprette flere tjenesteder for politiet, å styrke det desentraliserte sykehustilbudet og å gjøre mer behandling på lokalsykehus nær der pasientene bor. 

Selvforsyningsgraden må økes

Selvforsyningsgraden må økes

Senterpartiets landsmøte vedtok søndag at det må utarbeides en opptrappingsplan for norsk matproduksjon og en tidfestet plan for tetting av bøndenes inntektsgap for å øke Norges selvforsyningsgrad.

Rimeligere strømpriser er en forutsetning for ønsket norsk samfunnsutvikling

Rimeligere strømpriser er en forutsetning for ønsket norsk samfunnsutvikling

Senterpartiets landsmøte slår fast at sikker tilgang på energi er avgjørende for den videre samfunnsutviklingen, og nødvendig for å kunne ta vare på norske arbeidsplasser, norsk industri og den norske velferdsstaten. Samtidig vil Norge innen få år stå overfor et kraftunderskudd som truer samfunnets utvikling og omstilling. Senterpartiets løsning er en økt satsing på ny kraftproduksjon; fra havvind, vindkraft på land, bioenergi, sol og vann, samtidig som innsatsen innen energieffektivisering styrkes ytterligere.

Sp krev endringar i helseføretaksmodellen – demokratisk styring og ny finansiering må på plass

Sp krev endringar i helseføretaksmodellen – demokratisk styring og ny finansiering må på plass

Senterpartiet sitt landsmøte vedtok laurdag at dei vil ha meir folkevald styring over helseføretaka, skilje mellom investeringar og drift og ha meir stadleg leiing ved norske sjukehus.

Sp vil ha lavere skatte- og avgiftsnivå for næringslivet

Sp vil ha lavere skatte- og avgiftsnivå for næringslivet

Senterpartiets landsmøte vedtok lørdag ny politikk for norsk næringsliv. Partiet mener at det samlede skatte- og avgiftsnivået må reduseres, at kontroll- og rapporteringsrutinene må forenkles, at flere må utdannes innen områder næringslivet etterspør og at arealpolitikken må legge mer til rette for næringsutvikling. 

Senterpartiets ledelse er gjenvalgt

Senterpartiets ledelse er gjenvalgt

Senterpartiet er i helgen samlet til sitt landsmøte på Clarion Hotel og Congress Trondheim. Med mange listekandidater og ordførerkandidater i landsmøtesalen lader partiet opp til en spennende lokalvalgkamp i høst.

Distriktspolitikk er også sikkerhetspolitikk

Distriktspolitikk er også sikkerhetspolitikk

Senterpartiets Justisminister var tydelig ovenfor Senterpartiets landsmøte fredag ettermiddag når hun snakka om sikkerhet og beredskap. 

  • «Uten et folk, er vi ikke et land. Hvis folk skal velge å bo i hele landet, og vi vil være et land med små sosiale og geografiske forskjeller, så må vi ha god beredskap for folk i hverdagen. Distriktspolitikk er også sikkerhetspolitikk.
  • Når regjeringen innfører gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark, halverer prisene på FOT-rutene, eller vil legge frem en lokalpolitiplan er det også for å legge til rette for at vi faktisk har en befolkning og tilstedeværelse på hele vårt territorium.»

    Sier Justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet
Sp vil gi politiet sterkere virkemidler mot narkotika

Sp vil gi politiet sterkere virkemidler mot narkotika

Fredag vedtok Senterpartiet at politiet må sikres lovhjemmel til å avdekke bruk, besittelse og salg av narkotika. Senterpartiets landsmøtevedtak sier at narkotika fremdeles skal være straffbart, og at rusavhengige skal møtes med hjelp.