Meny
Emilie Mehl juni 2022

Distriktspolitikk er også sikkerhetspolitikk

Senterpartiets Justisminister var tydelig ovenfor Senterpartiets landsmøte fredag ettermiddag når hun snakka om sikkerhet og beredskap. 

  • «Uten et folk, er vi ikke et land. Hvis folk skal velge å bo i hele landet, og vi vil være et land med små sosiale og geografiske forskjeller, så må vi ha god beredskap for folk i hverdagen. Distriktspolitikk er også sikkerhetspolitikk.
  • Når regjeringen innfører gratis barnehage i Nord-Troms og Finnmark, halverer prisene på FOT-rutene, eller vil legge frem en lokalpolitiplan er det også for å legge til rette for at vi faktisk har en befolkning og tilstedeværelse på hele vårt territorium.»

    Sier Justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet

Senterpartiet vil sikre mer nasjonal kontroll

Vi lever i en urolig tid der Russland, Kina og Iran har et stort arsenal i sine verktøykasser for å skape uro, usikkerhet eller få innflytelse i Norge, også fra innsiden.

  • «Derfor har Senterpartiet lenge jobbet for å få satt ned en Totalberedskapskommisjon. To ganger ble vi stemt ned i Stortinget. Bare noen få år før krigen i Ukraina. Men så fort vi kom i regjering høsten 2021, ble kommisjonen en realitet. 
  • I desember la vi frem en stortingsmelding om nasjonal kontroll og digital motstandskraft. Vi har etablert en mekanisme for å screene utenlandske investeringer som kan true nasjonal sikkerhet.»

    Sier Justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet

Pinnekjøtt og lutefisk, symboler på beredskaps tenkning

Landsmøte skjerpet oppmerksomheten når det dukket opp tre folkekjære julemiddager under Emilie Enger Mehl sin innledning for landsmøte.

«Pinnekjøtt. Rett og slett tørket sauekjøtt. En rett som egentlig er et resultat av beredskapstenkning. Det samme gjelder tørrfisken. Tørking av kjøtt og fisk har vært praktisert helt siden steinalderen. Helt frem til vår tid, har folk flest ikke hatt noe annet valg enn å måtte planlegge langsiktig, også for ting som mange nå tar for gitt – som den maten man var avhengig av gjennom de fire årstidene.

 Men så begynte vi å bevege oss bort fra denne langsiktigheten. 

Da kommer ribba. Ribbe er ferskvare. Før fryseren kom, var det ikke noe du kunne legge på lager i august for å ta frem til jul. På stadig flere områder i samfunnet styres vi mer og mer av behovet her og nå. Det går ikke når vi snakker om beredskap og nasjonal kontroll.

Derfor er det bra at Senterpartiet styrer nå. God beredskap kan ikke kjøpes på for en billig penge på butikken den dagen du plutselig trenger det.»

Sier Justisminister Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet»