Meny
2022 Honningsvåg, Finnmark

Folk skal være trygge uansett hvor de bor

Senterpartiets landsmøte slår fast at det trengs en aktiv politikk for å sikre trygghet for folk uavhengig av hvor de bor eller hvilken inntekt de har. Norge står sammen med store deler av den vestlige verden midt i en av de mest utfordrende situasjonene i moderne tid. Høy strømpris, krigen i Ukraina, prisstigning og inflasjon samt ettervirkningene av pandemien gjør at mange opplever at fremtiden er mer usikker enn tidligere.

− I 2023 er det mange som opplever utrygghet, for vi er i en vanskelig situasjon, det er krig i Europa og det er mer militær spenning. Mange opplever også en økonomisk utrygghet. Vi i Senterpartiet skal gi folk svar på den utryggheten de kjenner på, sier finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, Geir Pollestad.

Senterpartiet vil sikre trygghet ved arbeidsplassen, trygghet for hverdagsøkonomien og trygghet rundt grunnleggende velferdstjenester. De økonomiske prioriteringene vil bli harde, og det er nødvendig med kutt i overflødige og unødvendige prosjekter, men disse grepene vil være nødvendig for å sikre den fremtidige tryggheten for folk.

− Å våge å prioritere er noe av det viktigste vi kan gjøre nå. Det er ingen vei utenom om vi skal sikre nok hender, nok kunnskap og nok kraft til fortsatt samfunnsutvikling og vekst i hele landet. Dermed sikrer vi tryggheten for folk og mulighetene folk har uavhengig av sosial bakgrunn eller hvor de bor. Dette er vår historie og vår tradisjon. Ingen er bedre egnet til å ta det videre, sier 1. nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe.

Tiltakene i temaheftet Trygghet for folk ble vedtatt søndag. Senterpartiet går også inn for at oljepengebruken må tilpasses slik at den bidrar til høyest mulig sysselsetting, og at det samlede skattenivået for næringslivet må reduseres. Partiet vil sikre et arbeidsliv der hele og faste stillinger er hovedregelen, og forsterke innsatsen mot useriøsitet og sosial dumping. NAV skal bli mer tilgjengelig for folk, og de som står utenfor arbeidslivet skal raskest mulig få tilbud om jobb, utdanning eller annen kompetansegivende opplæring.