Meny
Rusbilde

Sp vil gi politiet sterkere virkemidler mot narkotika

Fredag vedtok Senterpartiet at politiet må sikres lovhjemmel til å avdekke bruk, besittelse og salg av narkotika. Senterpartiets landsmøtevedtak sier at narkotika fremdeles skal være straffbart, og at rusavhengige skal møtes med hjelp.

Senterpartiets resolusjon viser til at politifolk over hele landet rapporterer om større aksept for ulovlige rusmidler enn det har vært tidligere. Folkehelseinstituttets tall om nordmenns narkotikabruk viser en dobling fra 2020 til 2022 i antallet ungdom som har brukt kokain.

− Riksadvokatens brev til politidistriktene i fjor vår som slo fast at mindre doser narkotika til eget bruk ikke skulle møtes med straff. Dette skapte stor usikkerhet, og er nok en av årsakene til denne negative utviklingen. Derfor er jeg glad for at landsmøtet vårt er så tydelige på at politiet må sikres hjemmel for å forebygge og bekjempe narkotikabruk, sier Else Marie Rødby, justispolitisk talsperson for Senterpartiet.

Senterpartiet mener det er behov for en forsterket innsats for å bekjempe overdosedødsfall og forebygge rusavhengighet.

− Rusavhengige må møtes med helsehjelp og et apparat som bidrar til å sikre behandling og oppfølgning i helsevesenet. På samme tid må ruspolitikken forebygge narkotikabruk, sier Rødby før hun fortsetter:

− Derfor mener vi det er riktig at narkotikabruk fortsatt skal være straffbart, og at alternative reaksjonsformer, som individuelle oppfølgingsplaner, bekymringssamtaler og ruskontrakter skal være foretrukne reaksjonsformer for ungdom i narkotikasaker. På denne måten får det en konsekvens å bruke narkotika, samtidig som de som trenger det får hjelp og oppfølging til å slutte med rus.  

Relaterte saker

Ruspolitikken må forebygge rusavhengighet og gi helsehjelp til rusavhengige

Ruspolitikken må forebygge rusavhengighet og gi helsehjelp til rusavhengige

Senterpartiet mener det er en politisk målsetting at færrest mulig skal bruke narkotiske rusmidler, og at narkotika ikke tar menneskeliv i Norge. Vi vil legge vekt på forebygging, å bygge opp ettervernet etter behandling og sette inn tiltak for å unngå lange ventetider i behandlingskjeden. Oppfølgingen av pårørende må også styrkes.