Meny
politi

Senterpartiet går inn for desentralisering av politi og helsebehandling

Søndag vedtok Senterpartiets landsmøte å opprette flere tjenesteder for politiet, å styrke det desentraliserte sykehustilbudet og å gjøre mer behandling på lokalsykehus nær der pasientene bor. 

− Vi tror på hele Norge, og vet at gode tjenester nært folk gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Derfor skal vi styrke politiet og helsevesenet vårt over hele landet. Om folk på fritt grunnlag skal kunne velge hvor de vil bo må staten stille opp med et sterkt grunnleggende tjenestetilbud, sier kommunal- og distriksminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Tiltakene ble vedtatt under temadokumentet Nær folk i hele landet. Tiltakene er et svar på forrige regjerings storstilte sentralisering. Senterpartiet mener den storstilte sentraliseringen ikke bare gikk utover norske distrikt, men rammet hele landet.

− Folk i større og mindre byer opplevde også at tjenester ble fjernet fra sine nærmiljøer. Nå snus utviklingen, og folk skal oppleve trygge og gode lokalsamfunn over hele landet. Folk skal kunne leve gode og trygge liv der de ønsker å bo, sier Gjelsvik. 
Senterpartiet vedtok også at det skal produseres mer mat på norske ressurser, at mer av verdiene fra havbruksnæringa skal havne hos lokalsamfunnene og det skal inngås flere bygdevekstavtaler. 

− Vi forvalter evigvarende fornybare kilder som matjorda, skogen og havet. Da trenger vi folk med kunnskap til å forvalte dem. Derfor legger politikken vår til rette for at de grønne alternativene skal være de mest konkurransedyktige og at folk kan leve av og med naturressursene vi har over hele Norge, sier 2.nestleder for Senterpartiet og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.