Meny
Wilfred Nordlund 180323

Sp vil ha lavere skatte- og avgiftsnivå for næringslivet

Senterpartiets landsmøte vedtok lørdag ny politikk for norsk næringsliv. Partiet mener at det samlede skatte- og avgiftsnivået må reduseres, at kontroll- og rapporteringsrutinene må forenkles, at flere må utdannes innen områder næringslivet etterspør og at arealpolitikken må legge mer til rette for næringsutvikling. 

For videre spørsmål:

Wilfred Nordlund
416 22 080
[email protected]

Landsmøtet vedtok å øke bunnfradraget i formueskatten og å redusere formuesgrunnlaget for driftsmidler.

− Norge står overfor store oppgaver de kommende årene. Flere må i jobb og det må skapes mer aktivitet i hele landet. Da er et sterkt nasjonalt privat eierskap og privat initiativ avgjørende. Derfor har vi vedtatt offensiv politikk for å utvikle norsk næringsliv, sier Willfred Nordlund, leder av næringskomiteen på Stortinget og næringspolitisk talsperson for Senterpartiet.

Senterpartiet vedtok blant annet at kommuner må få større frihet for å tilrettelegge for næringsutvikling uten inngrep fra statlige etater, at den statlige støtten til kommunale næringsfond gjenopprettes og at fylkeskommunenes rolle som koordinerende utviklingsaktør styrkes.

− Kommunene og fylkeskommunene kjenner forholdene og næringslivet over hele landet. Gjennom å styrke deres rolle kan vi få det private og offentlige til å dra enda mer i samme retning. Økt kapasitet innen høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning vil også gi næringslivet bedre tilgang på kompetansen de trenger over hele landet, sier Nordlund.

 

Relaterte personer

Willfred Nordlund

Stortingsrepresentant (Nordland)
• Leder i Næringskomiteen og Sps fraksjonsleder

Rådgiver:
Rikke Håkstad, [email protected], 450 53 000
Telefon: 233 13 427 Les mer

Relaterte saker

2021 Solnedgang over veg, Måsøy i Finnmark

Livskraftig næringsliv med verdiskaping i heile landet

Små, mellomstore og store bedrifter utgjer grunnbjelken i verdiskapinga og sysselsettinga i Noreg. Privat eigarskap og privat initiativ er heilt sentralt. Næringspolitikken må bygge opp under og styrke grunnlaget for å bygge, drive og vidareutvikle eiga verksemd. Dei små og mellomstore bedriftene utgjer ein stor del av norsk næringsliv. Det er derfor spesielt nødvendig å gje desse bedriftene gode og rammevilkår.