Meny
skog - erlend

Vil styrke nasjonal kontroll

Senterpartiet går inn for å styrke det nasjonale eierskapet til naturressursene, styrke forsvaret og få på plass nasjonale beredskapslager for korn i løpet av 2023. Tiltakene ble vedtatt i temaheftet økt nasjonal kontroll søndag.

Senterpartiets landsmøte slår fast at den viktigste og mest grunnleggende oppgaven for enhver nasjonalstat, er å sikre egne borgeres trygghet. Derfor vil partiet styrke den nasjonale kontrollen. 

− Norsk sikkerhet må forsvares hver dag. Vi trenger et større og mer moderne forsvar. Med Senterpartiet i regjering har vi blant annet sikret flere folk i Forsvaret, nye stridsvogner til Hæren og nye maritime helikopter til Sjøforsvaret. Med dette har vi styrket den nasjonalekontrollen, økt Forsvarets beredskap og sikrettilstedeværelse i nordområdene. Denne uttalelsen fra landsmøtet viser at vi har et samlet parti i ryggen på å jobbe hver dag for å fortsette å styrke forsvar og beredskap, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Senterpartiet vil styrke konsesjonslovene for skogeiendommer og gå gjennom regelverket for salg av småkraftverk. En del av bakgrunnen er at store norske skogeiendommer ble solgt på utenlandske hender under forrige regjering. 

− Konsesjonslovene har hatt stor betydning for å sikre lokalt og nasjonalt eierskap i Norge, og er noe av det aller stolteste ved norsk historie. De har sikret at hele folket har fått glede av naturressursene, ikke bare utenlandske kapitaleiere og en liten elite i vårt eget land. Derfor skal vi styrke konsesjonslovene og den nasjonale kontrollen over egne naturressurser. Beredskapslager av korn i løpet av året viser også utålmodigheten vår i arbeidet med å styrke den norske beredskapen, sier stortingsrepresentant Per Martin Sandtrøen (Sp). 

Senterpartiet foreslår flere grep for nasjonal kontroll over norsk kraft. Blant tiltakene som foreslås er en sterkere styring av kraftpolitikken og en lavere kraftpris, tydeligere regulering av utenlandshandelen med strøm og å si nei til EUs fjerde energimarkedspakke.

− Det norske kraftsystemet må baseres på gjensidig utveksling, ikke en eksportstrategi som driver norske strømpriser opp. Derfor er regjeringens avslag på konsesjonssøknaden fra NorthConnect om en ny utenlandsforbindelse fra Norge til Skottland svært viktig og riktig. Like riktig er regjeringens instruksjon av Statnett til å sikre symmetri over Storbritannia-kabelen som over tid har bidratt til netto eksport av kraft. Fremdeles er det nødvendig å innføre nye grep – derfor utformer vi her politikk for at vi sjøl igjen skal ta kontroll over strømprisen, sier Senterpartiets energipolitiske talsperson, Ole André Myhrvold (Sp).