Meny
Senterungdommens landsmøte 2019

Valgkomite for landsmøte 2023

Landsstyremøtet gjorde 25. oktober 2022 følgende vedtak i sak 19/22 "OPPNEVNING AV VALGKOMITÉ FOR LANDSMØTE 2023":

Punkt 1.
Det oppnevnes følgende valgkomité for landsmøte 2023:
Per Martin Sandtrøen, Hedmark – leder
Heidi Holmgren, Finnmark
Brita Skallerud, Akershus
Henrik Stensønes, Møre og Romsdal
Eli Karine Navestad, Oslo
Sigrid Brattabø Handegard, Hordaland
Peter Arne Talseth,
Nordland Kari Anita Furunes, Nord-Trøndelag
Anja Abusland, Vest-Agder
Steinar Solum, Vestfold
Punkt 2.
I tillegg oppnevner Senterungdommen en representant til komiteen, jfr. partiets vedtekter (§ 11, 4 g), og Senterungdommen oppnevnte Dorthea Elverum.