Meny
alexander-grey-tn57JI3CewI-unsplash

Sakspapir landsmøtet 2023

Sist endret: 19 03 2023

Sakspapir og vedlegg

Sak  1/23 Partilederens tale til landsmøtet

Sak  2/23 Konstituering

Sak  3/23 Parlamentarisk leders tale til landsmøtet

Sak  4/23 Generaldebatt

Sak  5/23 Resolusjoner

Sak  6/23 Temadebatter

6.1. Nasjonal kontroll

6.2. Trygghet for folk

6.3. Hele Norge

Sak  7/23 Vedtektsendringer

Sak  8/23 Årsmeldinger for 2021 og 2022

Sak  9/23 Valg

Sak 10/23 Valgkomité for neste landsmøte

Her er forslag fra sentralstyret til forretningsorden på Sps landsmøte 2023. Forslaget skal behandles av landsstyremøte i Sp mandag 13. mars kl. 20:00, og til slutt behandles og vedtas av landsmøtet ved starten av møtet 17. mars.

Her er sentralstyrets forslag til dagsorden:

Resolusjonskomiteen foreslår at disse seks resolusjonene blir behandlet på Senterpartiets landsmøte:

Alle fylkeslag, Senterungdommen og Senterkvinnene har vært invitert til å komme med innspill på hvilke resolusjoner som skal behandles.

- Her er de Innkomne forslag til resolusjoner Sp-landsmøte -23

 

- Her er redaksjonskomiteens innstilling på innkomne endringsforslag til de seks resolusjonene som blir foreslått behandlet på landsmøtet:

Frist for forslagsstiller til å trekke forslag eller kreve votering over forslag som redaksjonskomiteen har avvist er fredag kl. 11.00, jamfør forretningsorden. Dette skal sendes til [email protected]. Merk med resolusjon og forslagsnummer.

Anbefaler alle å lese gjennom forretningsorden for å se hvilke frister og som gjelder for de ulike voteringene og debattene:

  • C) Behandling av sak 5 (resolusjoner)  
  • D) Behandling av sak 6 (temadebatter)

Temadokumenter som skal behandles på Senterpartiets landsmøte