Buskerud

Ledelse

Aktuelt i Buskerud

14. juni 2017

Regjeringen ribber lensmannskontorene

- Regjeringas strategi er å ribbe lensmannen for oppgaver, og å overføre disse til det som kalles en politikontakt. På denne måten blir funksjonen, autoriteten og rollen til det vi kjenner som lensmann endret, sier Per Olaf Lundteigen, og spør justisminister Per-Willy Amundsen om saken.

28. april 2017

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om et krafttak for et anstendig norsk arbeidsliv

Den norske, tillitsbaserte arbeidslivsmodellen er i rask forvitring. Svekkelse av arbeidsmiljøloven, fremvekst av bemanningsselskap og uregulert arbeidsinnvandring fra EØS-land utenfor Norden har bidratt til økt press på lønns- og arbeidsvilkår og at faste stillinger erstattes med midlertidige og innleide arbeidsfolk i stadig flere bransjer, både i privat og offentlig sektor. Et svekket arbeidsliv er negativt for hele samfunnet gjennom økte lønnsforskjeller og lavere sysselsetting og produktivitetsvekst.

Postadresse: P.b. 308, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Stryken 8, Gamle Sorenskrivergården
Epost: buskerud@sp.no  
Tlf: 31 00 15 00