Nær folk i hele Norge!

Buskerud

Ledelse

Aktuelt i Buskerud

16.juni 2020

Per Olaf Lundteigen er vår førstekandidat, renomineres til Stortingsvalgliste 2021

Per Olaf Lundteigen er vår førstekandidat, renomineres til Stortingsvalgliste 2021

Nominasjonskomiteen i Buskerud Senterparti har oppsummert første del av prosessen. Etter snart 5 perioder på Stortinget er Per Olaf Lundteigen en av de mest drevne og skarpskodde Stortingsrepresentantene vi har og vi er veldig glade for at han stiller seg til rådighet for en ny periode. En samlet nominasjonskomite fremmer Lundteigen som førstekandidat.

19.mai 2020

Ukentlige digitale diskusjonsmøter med Per Olaf Lundteigen

Ukentlige digitale diskusjonsmøter med Per Olaf Lundteigen

Fremover blir det mulighet til å delta på ukentlige digitale diskusjonsmøter/ Webinarer på Teams. Du har mulighet til å være med direkte, eller se møtet i opptak. Møtene skal gi oss økt kunnskap om aktuelle temaer med mulighet til å stille spørsmål.

Postadresse: P.b. 308, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Stryken 8, Gamle Sorenskrivergården
Epost: buskerud@sp.no  
Tlf: 31 00 15 00