facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Buskerud

Ledelse

Aktuelt i Buskerud

25.juni 2018
Jordbruket må se til Sveits

Jordbruket må se til Sveits

Årets jordbruksavtale er i strid med Stortingets enstemmige merknader fra i fjor om «…at inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. God markedstilpasning og produktivitetsutvikling vil være en forutsetning for inntektsdannelsen.»

06.juni 2018
Fagfolk = luftambulanseberedskap

Fagfolk = luftambulanseberedskap

Luftambulansetjenesten i Norge er i krise. Bare flaks og iherdig, improvisert innsats har hindret at liv har gått tapt. Ansvaret er regjeringens. De har bestemt at anbudskonkurransen skal skje uten virksomhetsoverdragelse. Det skal konkurreres på de ansattes lønns- og arbeidsvilkår, for å spare penger. Slik skal regjeringen effektivisere helsevesenet. Så lite er en nasjonal nødtjeneste verdt.

Postadresse: P.b. 308, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Stryken 8, Gamle Sorenskrivergården
Epost: buskerud@sp.no  
Tlf: 31 00 15 00