facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Buskerud

Ledelse

Aktuelt i Buskerud

31.januar 2018
Sp fekk til betre hjelpemiddelformidling

Sp fekk til betre hjelpemiddelformidling

Senterpartiet fekk i går fleirtal for fleire forslag som vil hjelpa og forenkla kvardagen for dei som treng støtte til hejlepemiddel. Sakene vart reist av Senterpartiets stortingsrepresentantar Sigrid Simensen Ilsøy (Buskerud), Heidi Greni (Trøndelag), Nils T. Bjørke (Hordaland) og Åslaug Sem-Jacobsen (Telemark), og dreia seg om om forbetringar av hjelpemiddelformidlinga.

12.desember 2017
EØS-avtalen ødelegger arbeidslivet

EØS-avtalen ødelegger arbeidslivet

EØS-avtalen svekker folkevalgtes muligheter til å holde valgløfter dermed folks tillit til folkevalgte. Årsaken er sjølsagt at EUs fire friheter overstyrer folkevalgtes valgløfter, som krever styring og korrigering av de frie markedskreftene. Dette faktum er viktig i debatten om EØS-avtalens framtid i Norge, skriver Per Olaf Lundteigen.

Postadresse: P.b. 308, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Stryken 8, Gamle Sorenskrivergården
Epost: buskerud@sp.no  
Tlf: 31 00 15 00