Nær folk i hele Norge!

Buskerud

Ledelse

Aktuelt i Buskerud

15.september 2020
Politi og samfunn

Politi og samfunn

Et politi som gir trygghet og har lite kriminalitet i sitt ansvarsområde har lyktes i sitt arbeid. Tillit og samarbeid er avgjørende for det kriminalitets-forebyggende arbeidet. I vårt land støtter folk opp om politiet. Innbyggerne skal oppleve at politiet utvikler seg i takt med samfunnsutviklinga. Det er Stortinget som bestemmer politiets organisering og gir de økonomiske rammen, skriver Per Olaf Lundteigen i dette innlegget.

18.august 2020
Politi og samfunn

Politi og samfunn

Et politi som gir trygghet og har lite kriminalitet i sitt ansvarsområde har lyktes i sitt arbeid. Tillit og samarbeid er avgjørende for det kriminalitetsforebyggende arbeidet. I vårt land støtter folk opp om politiet. Innbyggerne skal oppleve at politiet utvikler seg i takt med samfunnsutviklinga. Det er Stortinget som bestemmer politiets organisering og gir de økonomiske rammene.

 

Postadresse: P.b. 308, 3301 Hokksund
Besøksadresse: Stryken 8, Gamle Sorenskrivergården
Epost: buskerud@sp.no  
Tlf: 31 00 15 00