Meny
Forsidebilde program_rollag

Vår politikk for hele Rollag 2023 - 2027

Senterpartiet vil sikre fortsatt trygg økonomisk styring så vi kan levere gode tjenester samtidig som vi investerer i framtida. Et framtidsretta helsehus kan gi oss mulighet til å spare, så vi kan utbedre skolen og barnehagene. Utvikling er ikke noe vi vedtar - det er et lagarbeid. Frivilligheten er limet i lokalsamfunnet, og ildsjeler må støttes og heies fram. Vi må også heie på næringslivet og de som bidrar til utvikling, og samarbeide om å møte framtidas utfordringer så vi kan vokse og bli flere røllinger. Målet er at alle skal trives i Rollag!

| Gode tjenester| Bo- og blilyst | Næring | Trygghet |

 Valgliste 

Valgbrosjyre 

Ski utsikt.jpg

 

 

Gode tjenester

 • Satsing på forebyggende og helsefremmende arbeid, psykisk helse og folkehelse.   
 • Nytt helsehus skal bli en attraktiv arbeidsplass med gode tjenester for alle innbyggere.   
 • Trygg og god eldreomsorg, med mulighet for å bo hjemme så lenge man ønsker.
 • Vi skal fortsatt være en barnevennlig kommune.
 • Vi vil ta vare på barnehagene i Rollag og Veggli.   
 • Det skal være gøy å gå på skole i Rollag, og skolen må bygge tillit og trygghet for elever, foresatte og ansatte.
 • Numedal vgs er viktig for at unge kan utdanne seg i dalen, og vi må sikre tilgang på læreplasser lokalt.

Bo- og blilyst   

 • God integrering av flyktninger og tilflyttere. Alle ønskes velkommen til bygda av faddere/vennskapsfamilier.   
 • Bedre tilgang på boliger for kjøp og leie. Kommunen må ha byggeklare tomter tilgjengelig.
 • Fibertilgang i hele kommunen.   
 • Vi vil tilrettelegge for regulerte skuterløyper.

Næring   

 • Rollag skal bli miljøfyrtårn-kommune.   
 • Samarbeid om anbud og innkjøp i Numedal for å styrke lokalt næringsliv. 
 • Jobbe for desentraliserte arbeidsplasser i næringsparken, feks fra det offentlige og Kongsbergindustrien. 
 • Fortsatt satsing på Nupro for arbeidstrening og viktige arbeidsplasser. 
 • Sikre lokal matproduksjon og ta vare på de bøndene vi har. 
 • Videreutvikle Idrettsskolen og jobbe for at bygda får bedre tilgang på anlegg og ressursene skolen har. 
 • Videre utvikling av Vegglifjell må være bærekraftig og ta utgangspunkt i lokale ressurser og arbeidsplasser. Servicetilbud og ettermarkedet er stadig viktigere. 
 • Vi vil jobbe for testarena for selvkjørende tog i Numedal

Trygghet 

 • Fortsette å jobbe helhetlig og målretta med trafikksikkerhet i kommunen.
 • Sammenbindingsveg mellom nord og sør på Vegglifjell må bygges for å bedre beredskapen.   
 • Vi vil kjempe for å få lokalt politi tilbake i Rollag. 
 • Ta vare på det lokale brannvesenet. De skal ikke være en erstatning for manglende politi og ambulanse.