Nær folk i hele Norge!

Agder Senterparti

Nær folk i hele Agder

Ledelse

Aktuelt i Agder

01.mars 2019

Utjamning av nettleiga

Agder senterparti krev at regjeringa greier ut ordningar for å jamne ut nettleiga.

01.mars 2019

SFO - for alle!

Å gi barn gode oppvekstkår, er samfunnets viktigste investering. Vi vil ha en barne- og familiepolitikk som gir alle barn en trygg og god oppvekst, og som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller.

Postadresse: PB 788 STOA, 4809 Arendal
Epost: agder@sp.no
Tlf: 37 40 11 00