Nær folk i hele Norge!

Agder Senterparti

Nær folk i hele Agder

Ledelse

Aktuelt i Agder

17.april 2020
Dårlig nytt for landbruket på Agder

Dårlig nytt for landbruket på Agder

Høyre, AP, MDG og Venstre er villige til å ofre landbruket på Agder i klimaets navn.

Senterpartiet fremmet i fylkesutvalget forslag om følgende tillegg til fylkets høringsuttalelse til Klimakur 2030, og fikk dessverre bare støtte fra Krf og FrP:

03.april 2020

Korona epidemien viser at vi må få fart på bredbåndsutbyggingen

Korona epidemien viser at vi må få fart på bredbåndsutbyggingen

I disse dager må mange holde seg heime og både jobbe og gå på skole over nettet. Men mange steder finnes ikke den nødvendige tilgang til høyhastighets mobil og bredbåndsnett som muliggjør dette.

På samme måte som da det ble satt som mål at alle skulle ha tilgang til strøm, mener Senterpartiet at alle skal ha tilgang til et nett som er stabilt, trygt og raskt.

Postadresse: PB 788 STOA, 4809 Arendal
Epost: agder@sp.no
Tlf: 37 40 11 00