Meny
2023 Arendal, Agder

Program 2023-2027

Vi i Senterpartiet mener samfunnet blir best når det blir
bygd nedenfra, enkeltmennesket er samfunnets minste enhet. Vi kjemper for et samfunn med frie selvstendige mennesker som tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet, for naturen og miljøet.

Det er derfor vi vil føre en politikk som er NÆR FOLK, hvor gode tjenester gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen og gir alle innbyggere mulighet til å planlegge sine liv.

Arendal SP vil at Arendal kommune skal være en løsningsorientert JA kommune som positivt ønsker å legge forholdene til rette for den enkelte innbygger og næringslivet. Barnehage, skole, eldreomsorg, arbeidsplasser og næring er en forutsetning for at lokalmiljø skal kunne utvikle seg og at folk skal kunne bosette seg hvor de vil.

Arendal Senterparti ønsker by og land hand i hand fra Øst til Vest og Nord til Sør, et levende lokalsamfunn uavhengig av hvor du bor i kommunen vår. Innbyggere skal møte en forvaltning som har tillit og som tilbyr tjenester av god kvalitet til rett tid og på rett sted med innbyggerens behov i fokus.

Arendal SP er opptatt av å føre en ansvarlig økonomisk politikk hvor en setter tæring etter næring. Vi er prinsipielt imot eiendomsskatt, vårt mål er å holde denne så ansvarlige lav som mulig. Arendal senterparti ønsker å jobbe for hele kommunen og symbolisere dette ved å bytte navn fra dagens bystyre til kommunestyre.

 Last ned og les hele programmet vårt