Meny
2021 Gruppeleder i Viken og 1. nestleder i Akershus, Brita Skallerud

Brita Skallerud innstilt som ny fylkesleder i Akershus Senterparti

Akershus Senterparti avholder fylkesårsmøte 4. – 5. mars. Det skal velges nytt fylkesstyre og i den forbindelse legger valgkomiteen nå frem sin enstemmige innstilling.

- John-Erik Vika varslet tidlig i prosessen at han ikke ønsket gjenvalg som fylkesleder. Valgkomiteen vil takke John-Erik for en formidabel innsats som øverste leder i fylkespartiet. Akershus Sp har i hans lederperiode løftet seg, både organisatorisk og politisk. Fylkeslaget har nå to representanter på Stortinget og er i gang med å gjennomføre mye god Sp-politikk i regjering. John-Erik vil imidlertid som statssekretær Justisdepartementet fortsatt være en sentral politiker for Sp i Akershus.

- Valgkomiteen innstiller på Brita Skallerud (Ullensaker) som ny fylkesleder. Brita er i dag første nestleder i fylkesstyret og gruppeleder for Sp i Viken fylkesting. Hun har i tillegg til dette lang og bred erfaring fra organisasjons- og styrearbeid. Brita har blant annet vært fylkesleder og nestleder i Norges Bondelag, og har erfaring fra styret i Landkreditt SA, Gjensidigestiftelsen, Nei til EU og Inn på tunet Norge SA.

- Valgkomiteen har fått svært positive tilbakemeldinger på den jobben Brita har gjort i fylkespartiet, både som nestleder og som gruppeleder på fylkestinget. Brita er meget god på samarbeid, organisasjonsarbeid og politikkutvikling. I tillegg har Brita også den unike evnen i å løfte andre og se løsninger i komplekse saker. Valgkomiteen er veldig glade for at Brita takket ja til å stille som leder og er helt trygge på at Akershus Sp med dette får en svært kompetent fylkesleder til å fortsette å styrke Sp videre, sier valgkomiteens leder Morten Vollset.

Som ny første nestleder foreslås valgkomiteen Marianne Røed (Ås). Hun er i dag andre nestleder, jobber til daglig som senioradvokat og har blant annet vært varaordfører i Ås. Thor Christian Grosås (Lillestøm) foreslås som ny andre nestleder. Han er i dag styremedlem i Akershus Sp og varaordfører i Lillestrøm kommune.

I tillegg foreslås Tor Høgberget (Asker) og Haakon Skramstad (Eidsvoll) som nye styremedlemmer og det innstilles på gjenvalg av Hege Andresen (Lillestrøm) som fylkespartiets studieleder. Som varamedlemmer er Ida Eliseussen (Nittedal), Eline Hestsveen (Aurskog-Høland), Paal Sjøvall (Nordre Follo) og Andrea Skretting (Enebakk) foreslått.