facebook pixel
Nær folk i hele Norge!

AKERSHUS SENTERPARTI

Ledelse

Aktuelt i Akershus

07.mars 2019
Derfor skal vi gå i 8. mars-tog i år

Derfor skal vi gå i 8. mars-tog i år

2018 ble året hvor abortdebatten igjen raste i Norge. Ikke for å få ned abort-tallene. Ikke for å styrke kvinners selvbestemmelse. Ikke for å få på plass et bedre støtteapparat for foreldre med store omsorgsoppgaver. Abortloven ble kastet inn i et rått politisk spill for å sikre en skjør regjeringskonstellasjon. Samfunnet er ikke tjent med skyttergravskrig om abort. Vi er tjent med en åpen og respektfull dialog. For abort er ikke et forhandlingskort.

14.februar 2019
 Vi trenger en sentralbank som tar folk flest på alvor

– Vi trenger en sentralbank som tar folk flest på alvor

Senterpartiet er vantro til sentralbanksjefens tale torsdag kveld. I talen lovpriser sentralbanksjefen EØS-avtalen og uttrykker motstand mot eierbegrensninger for nasjonal infrastruktur.
– Det er ikke sentralbanksjefens oppgave å opptre som politiker i det som skal være en faglig tale om nasjonens økonomi, sier Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik.

Adresse: Grensen 9B, 0159 Oslo
Epost: akershus@sp.no
Tlf: 23 69 01 00