Gårder og kulturlandskap på Inderøy. Inderøy kommune. Nord-Trøndelag.
  Foto: © Willy Haraldsen / NTB scanpix

AKERSHUS SENTERPARTI

Ledelse

Aktuelt i Akershus

21.juni 2019
Bør bosettes i små lokalsamfunn

Bør bosettes i små lokalsamfunn

Mindre lokalsamfunn er bedre egnet til å integrere flyktninger enn store byer. Det bør norsk integreringspolitikk ta konsekvensen av.
Nylig rykket ordføreren i den vesle kystkommunen Solund i Sogn og Fjordane ut og kritiserte myndighetene for at de ikke får lov til å bosette flyktninger i 2019. Kommunen har tidligere bosatt 30 flyktninger med veldig gode resultater. Alle er i dag i jobb eller under utdanning. Myndighetenes mål for integrering er at 70 prosent av flyktningene er i arbeid eller utdanning ett år etter at introduksjonsprogrammet er fullført. Nasjonalt ligger vi langt unna et slikt resultat.

07.mars 2019
Derfor skal vi gå i 8. mars-tog i år

Derfor skal vi gå i 8. mars-tog i år

2018 ble året hvor abortdebatten igjen raste i Norge. Ikke for å få ned abort-tallene. Ikke for å styrke kvinners selvbestemmelse. Ikke for å få på plass et bedre støtteapparat for foreldre med store omsorgsoppgaver. Abortloven ble kastet inn i et rått politisk spill for å sikre en skjør regjeringskonstellasjon. Samfunnet er ikke tjent med skyttergravskrig om abort. Vi er tjent med en åpen og respektfull dialog. For abort er ikke et forhandlingskort.

Adresse: Grensen 9B, 0159 Oslo
Epost: akershus@sp.no
Tlf: 23 69 01 00