Meny
2022 Kari Mette Prestrud

Nå får vi fylkene våre tilbake!

I Senterpartiet gikk vi til valg på å oppløse fylkene som ble slått sammen mot fylkestingenes egen vilje – og nå skal det skje!

I Senterpartiet gikk vi til valg på å oppløse fylkene som ble slått sammen mot fylkestingenes egen vilje – og nå skal det skje! De aktuelle fylkene vi deler opp er Viken, Vestfold og Telemark i tillegg til Troms og Finnmark. Fylkene Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Troms og Finnmark gjenoppstår. Å få være saksordfører for denne saken har derfor vært en ære.

Siden 1883 har vi hatt et regionalt nivå i Norge, og det har nesten ikke vært endringer før i 2020:

Da fikk vi regionreformen som skapte kaos. Reformen tvang fylker og kommuner sammen mot folks vilje. Vi endte opp med sammenslåinger som ingen ville ha. Viken er et godt eksempel på det.

Derfor er jeg veldig glad for å få tilbake hjemfylket mitt, Akershus. Det er i Akershus jeg har min identitet, og identitetsfølelsen skal vi ikke ta lett på i Stortinget. Folk fra nord til sør identifiserer seg med regionen de er fra: Folk i Finnmark ønsker å være finnmarkinger like mye som innbyggerne i Telemark er telemarkinger. Folk i Østfold ønsker å være østfoldinger, og i Buskerud er det heller ingen som føler en identitetsfølelse til Viken fremfor å være en buskerudværing!

For oss i Senterpartiet er nærhet til beslutningene en avgjørende forutsetning for å ha et levende folkestyre. For eksempel er Viken for stort til at man som folkevalgt får satt seg ordentlig inn i og forstår sakene man har til behandling. En viktig del av å forstå en sak er at man kjenner det aktuelle området, eller har mulighet til å snakke med de berørte i en sak. Når man må reise halve landet på tvers for å dra på en befaring, ja så er det for langt og det ender opp med at de færreste gjør det. Å reise fra min hjembygd Kråkstad til Hardangervidda oppleves ikke nært. Folk har også en berettiget forventning om at folkevalgte har tid til å forstå sakene de skal beslutte på vegne av dem. Den muligheten blir i praksis frarøvet de folkevalgte når avstandene blir for store og sakene for mange i et gedigent fylke som Viken.

Opposisjonen hevder at det er uansvarlig pengebruk å reversere de aktuelle fylkene.

Vi mener det tvert imot er langt større grunn til å stille spørsmål ved de milliardene som ble brukt på å slå sammen fylkene. Særlig når Høyre og Frp ønsker å avvikle fylkeskommunene som forvaltningsnivå uansett!

En nedleggelse av fylkeskommunen vil være en vesentlig endring i organiseringen av landet vårt. En endring som forutsetter at kommunene blir store nok til å ta over fylkeskommunens oppgaver. Premisset her er at alle kommunene skal ha ansvar for de samme oppgavene, og gjør det svært vanskelig å være en liten kommune. Små kommuner har vi mange av i Norge hvor også identitetsfølelsen står sterkt. Det er heldigvis ikke flertall for å presse disse kommunene til å slå seg sammen, når de ikke selv ønsker det.

Alternativet er jo at staten overtar for fylkeskommunens ansvar. Dette vil bare føre til at beslutningene flyttes ytterligere lengre fra folk og de lokalsamfunn som beslutningene berører. Heldigvis har vi et flertall på Stortinget som advarer mot begge disse alternativene, og mener heller at fylkeskommunene må videreutvikles/gis flere oppgaver fra statlig nivå.

I Senterpartiet er vi opptatt av lokaldemokratiet og feirer at vi får tilbake fylkene våre igjen med et høyt hurra!

Kari Mette Prestrud

Stortingsrepresentant for Akershus, Senterpartiet

Saksordfører for delingssaken i Stortinget