Meny
stortinget

Rødby, Vika og Gjelsvik aktuelle for topplassering til stortingsvalget

Nominasjonskomiteen i Akershus Senterparti presenterer hvilke tre kandidater de anser som mest aktuelle for topplassering til stortingsvalget 2025

Nominasjonskomiteen i Akershus Senterparti er godt i gang med sitt arbeid med å sette sammen forslag til stortingsliste 2025. Etter innspillsrunde fra lokallagene, samt intervjurunde med aktuelle kandidater, presenterer komiteen nå hvilke kandidater de anser som mest aktuelle for toppen av lista.

- Nominasjonskomiteen anser Else Marie Rødby fra Asker, John-Erik Vika fra Eidsvoll og Sigbjørn Gjelsvik fra Lillestrøm som mest aktuelle for topplassering til stortingslista for Akershus Senterparti, sier leder av nominasjonskomiteen Anders Klaseie.

rødby_vika_gjelsvik.png
Else Marie Rødby, John-Erik Vika og Sigbjørn Gjelsvik anses som aktuelle for topplassering på stortingslista til Akershus Senterparti

- Vi vil presisere at dette er i uprioritert rekkefølge og at det ikke skal tolkes som et forslag til topp tre. Komiteens komplette liste skal følge vedtekter og retningslinjer for mangfold av geografi, kjønn, alder osv. og det ønsker vi også at lokallagenes neste innspill til oss også gjør.

I dag har Sigbjørn Gjelsvik og Else Marie Rødby fast plass på stortinget.

- I tillegg vil komiteen også si at per nå anser vi Ashish Kumar Bhargava fra Eidsvoll som mest aktuell som ungdomskandidat, legger Klaseie til.

GAL_19404_210997_5180093_1
Ashish Kumar Bhargava pekes på som partilagets aktuelle ungdomskandidat

I løpet av høsten skal lokallagene i Akershus Senterparti sette sammen forslag til fullstendig liste, som sendes til nominasjonskomiteen.

- Innspillene fra lokallagene er veldig viktig i arbeidet vi gjør, sier Klaseie. – Det er de som kjenner de flinke folka i Akershus Senterparti.

Nominasjonsmøte til Akershus Senterparti finner sted lørdag 2. november på Folkvang i Frogn.

 

Spørsmål og kommentarer kan stilles til leder av nominasjonskomiteen, Anders Klaseie. Tlf. 415 00 030, epost: [email protected]