Meny
ås sp 100 år

Ås Senterpartiet feiret 100 år

Saken ble omtalt i Ås avis 21. november. 

Medlemmene i Ås Senterparti kunne endelig samles for feiring av 100- årsdagen for stiftelsen av partiets lokallag i Ås.

Festen ble holdt i Vitenparken på NMBU. Bare få hundre meter fra festlokalet bodde overlærer Johan Theodor Landmark på det som den gang het Den Høyere Landbruksskole i Ås. Sammen med ti Follo-bønder la Landmark i 1893 grunnlaget for stiftelsen av Landmandsforbundet i 1896 som skulle arbeide for bøndenes og bygdenes interesser. Denne organisasjonen var utgangspunktet for stiftelsen av Bondepartiet i 1920 og lokallaget i Ås i 1921.

Allsang

Gruppeleder Odd Vangen ledet an i feiringen og det ble både allsang og taler. Jazzgruppen HOS underholdt med morsomme norskspråklige tekster om alvorlige temaer.

Stortingsrepresentanten for Senterpartiet i Akershus, Sigbjørn Gjelsvik, sendte gratulasjoner fra Stortingsgruppa og berømmet Ås Senterparti for sin innsats i alle valgkamper.

Åslaug Haga vektla betydningen av utvikling av vindkraft for nå målene i det grønne skiftet. Hun understreket også viktigheten av å bevare artsmangfoldet i forbindelse med matvareproduksjonen på verdensbasis, spesielt på grunn av de pågående klimaendringene.

Æresmedlemmer

Ås Senterparti utnevnte to æresmedlemmer under feiringen: Arne Ellingsberg og Åslaug Haga. Ellingsberg mottok utnevnelsen på bakgrunn av sitt mangeårige lokalpolitiske engasjement. Hans hjertebarn er eldre- og helsepolitikk. Rent konkret dreier det seg om etablering av et godt lokalmedisinsk senter ved Ski sykehus og hans innsats som leder av brukerutvalget ved Aker sykehus. Ellingsberg har dessuten vært meget aktiv i den offentlige debatten med utallige leserinnlegg i Ås Avis gjennom mange år.

Åslaug Haga, som startet sin politiske karriere i Ås Senterparti, ble hedret for sin politiske innsats på riksplan. Hun bidro blant annet vesentlig til å etablere det rødgrønne samarbeidet med Ap og SV i Stoltenberg-regjeringen. Haga var først Kommunal- og regionalminister (2005 – 2007), så Olje og Energiminister (2007 – 2008) i Jens Stoltenbergs andre regjering. Hage var leder for Senterpartiet fra 2003 til 2008.

Viktig parti i Ås

Senterpartiet har vært en viktig politisk spiller i Ås i mange år. Partiet har jevnt over hatt høyere oppslutning her enn i nabokommunene de siste årene. I 2019 ble SP det tredje største partiet i Ås ved kommunevalget, med en oppslutning på 12,5 %. I etterkrigstiden og frem til slutten av 1970-tallet var partiet sentrale i den politiske ledelsen av kommunen med de tre ordførerne Alf Olsen (1946 – 1955), Sverre Krogh (1955 – 1975) og (Jakob Apeland 1975 – 1979).