Meny
52901627911_a7e40f23eb_o_pe

Anne-Gunhild Røine Flater (55), Røyken 

Jeg vil jobbe for at det legges til rette for boliger i alle størrelser, og for ulike faser i livet, i hele kommunen vår, og at det skapes arbeidsplasser der folk bor. 

Jeg stiller som kandidat for Senterpartiet i Asker ved årets valg. I siste halvdel av den kommunestyreperioden vi er i fred med å avslutte har jeg sittet i hovedutvalg for plan- og byggesaker i Asker kommune. Denne plassen fikk jeg etter valget i 2021 som gjorde at Senterpartiets representant ble valgt inn på Stortinget og jeg som vararepresentant rykket inn. I dette utvalget har jeg jobbet spesielt for å bidra til at vi kan ha boliger og arbeidsplasser i hele kommunen fordi jeg tror at alle skal kunne velge hvor de vil «slå rot». 

Jeg kommer opprinnelig fra Nedre Eiker kommune (idag Drammen), men har bodd i Røyken siden 1992 med min familie og det er i dag her jeg hører hjemme. Min yrkesbakgrunn er ganske variert, fra it-konsulent via regnskap og korrekturleser til å jobbe med logistikk som jeg gjør nå. 

Jeg vil spesielt jobbe for at det legges til rette for forskjellige typer boliger i alle størrelser for å dekke behovet ved ulike faser i livet. Enten vi er i etableringsfasen i vår første bolig, utvider familien, blir eldre eller har spesielle behov og/ eller ønsker skal vi kunne velge hvor i kommunen vår vi vil bo. Derfor er det viktig at det i alle våre nærmiljøer i Asker kommune, og det er mange, skal være både mulighet og plass til mennesker i alle ulike livsfaser. Dette er med på å gi viktig mangfold i hvert enkelt nærmiljø.  

Det er ikke bare viktig å bo, men også å legge til rette for at det kan skapes arbeidsplasser i hele vår langstrakte kommune. Da vil kanskje mange slippe å pendle langt for å jobbe, og for mange vil det være både økt livskvalitet og gi mer tid til å engasjere seg i eget nærmiljø gjennom bl.a. frivillige organisasjoner, idrettslag osv. 

Jeg vil oppfordre deg til å bruke stemmeretten din, og håper du gir din stemme til meg og Senterpartiet.

Godt valg!

30 gode grunner til å stemme Sp i Asker