Meny
52901788204_7496b3a7a4_o

Fred Wenger (64), Billingstad

Jeg har studert realfag og jobber som senioringeniør i en statlig etat. Er vokst opp i Oslo, men har bodd 18 år i Asker, på Billingstad. Har barn som nå er voksne, men har hatt gode år i barnehage og skoler her i Asker.

Jeg interesserer meg for mye, og både rikspolitiske saker og lokalpolitiske. Saker som jeg synes er viktig i Asker er blant annet: 

  • Bomiljøer og tilbud og tjenester i nærheten av dem
  • Arbeidsplasser av mange typer i kommunen
  • Gode kommunale tjenester for innbyggere i alle aldre
  • Vern av dyrket mark og naturområder

Livet leves lokalt. Livskraftige nærmiljøer skapes først og fremst av engasjerte innbyggere som føler tilhørighet der de bor. Asker skal fortsatt være ei grønn og åpen bygd med matproduksjon, en framtidsretta klimapolitikk og gode naturopplevelser. 

Jeg oppfordrer deg til å bruke stemmeretten og håper du gir din stemme til meg og Senterpartiet.

Godt valg! 

30 gode grunner til å stemme Sp i Asker