Meny
2023 Inger Johanne Aaby, Asker, Akershus

Inger Johanne Aaby (36), Vettre  

Gift, 2 barn  
Jobb: Nestleder Kirkens feltarbeid i Asker
Student

Jeg vil jobbe for klimasmart næringsutvikling i hele kommunen og gode nærmiljø og tilgjengelige tjenester for både barn og voksne.  

Et allsidig næringsliv med gode arbeidsplasser i nærmiljøet over hele kommunen er viktig i hverdagen for Askers innbyggere, og et spesielt fokus bør være på den søndre delen av kommunen hvor reiseveien fort kan bli lang. Samfunnsutfordringene vi står ovenfor kan ikke løses av kommunen alene. Gode og tilgjengelige tjenester er en del av løsningen,  resten løses med innovativ samskaping mellom kommune, næringsliv, frivilligheten og Askers innbyggere. 

Livet leves lokalt. Livskraftige nærmiljøer skapes først og fremst av engasjerte innbyggere som føler tilhørighet der de bor. Asker skal fortsatt være ei grønn og åpen bygd med matproduksjon, en framtidsretta klimapolitikk og gode naturopplevelser. 

Jeg oppfordrer deg til å bruke stemmeretten og håper du gir din stemme til meg og Senterpartiet.

Godt valg! 

30 gode grunner til å stemme Sp i Asker