Meny
52902080733_dceba34b05_o

Kamilla Meland (18), Røyken

Jeg stiller som kandidat til valg for Senterpartiet i Asker, jeg ønsker å være en stemme for de unge inn i politikken.

Jeg er oppvokst og bor i Røyken sammen med familien min, og har en bakgrunn fra eldreomsorgen. Til daglig jobber jeg nå som helsefagarbeiderlærling på Bærum sykehus.

Jeg vil jobbe for et godt helsetilbud i hele Asker kommune. Jeg vil spesielt jobbe for å styrke psykisk helsetilbud til barn og unge. Vi trenger gode forebyggende tilbud, og gode tjenester når man først trenger hjelp.

En annen gruppe jeg ønsker spesielt å jobbe for er de eldre, vi trenger en god eldreomsorg som tar vare på de eldre om de er alene hjemmeboende, ensomme, trenger hjemmesykepleie eller sykehjemsplass. Jeg ønsker å styrke tjenestene for en verdig eldreomsorg.

Jeg oppfordrer deg til å bruke stemmeretten og håper du gir din stemme til meg og Senterpartiet.

Godt valg! 

 

30 gode grunner til å stemme Sp i Asker