Meny
52901061952_9b07d5bcf0_o

Lars Tore Woie (65), Klokkarstua

Kjære innbyggere i Asker

Jeg stiller på 4. plass på årets Senterpartiliste og er den som står øverst fra gamle Hurum kommune. Tidligere har jeg vært vara til både kommunestyret i gamle Hurum og nye Asker.

Jeg bor på Klokkarstua i Hurum der jeg driver gård sammen med kona mi. Jeg er utdannet innenfor jordbruk og skogbruk og har jobbet hele livet innen skogbruksnæringa med kjøp og salg av tømmer og skogtjenester. 

Å legge til rette for et allsidig og bærekraftig jordbruk i Asker er viktig. Skogene våre må nyttes på en måte som både skogeierne og allmenheten kan leve med. Vi må ikke glemme at skogen en del av inntekta til skogeierne i kommunen.

Det fødes for få barn. Kommunen må legge til rette med det de kan for at rammene rundt oppvekstforholdene blir best mulig slik at småbarnsforeldre ser positivt på det å få flere barn.

Frivillig arbeid er en av bærebjelkene i kommunen vår. Samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, kommune og næringsliv er viktig.

Vi må sørge for at det blir satt av nok midler til å vedlikeholde kirkebyggene våre. 

Kommunen vår har mange innbyggere og er langstrakt. Vi må sørge for at alle tettstedene våre har gode tilbud til innbyggerne. 

Jeg oppfordrer deg til å bruke stemmeretten og håper du gir din stemme til meg og Senterpartiet. 

Godt valg! 

30 gode grunner til å stemme Sp i Asker