Meny
2023 Oddvar Igland, Asker, Akershus, assisterende generalsekretær

Oddvar Igland (59), Bleiker

Kjære innbygger i Asker! 

Jeg stiller som kandidat for Senterpartiet i Asker også ved årets kommunevalg. Etter fire år i kommunestyret i «gamle» Asker, og fire år i «nye» Asker, har jeg lært utrolig mye og forhåpentligvis bidratt litt både i smått og stort. 

Jeg er født og oppvokst i Grimstad, men har bodd de siste 20 åra på Bleiker i Asker, der jeg og familien trives veldig godt. Jeg er utdannet adjunkt, men det meste av mitt yrkesaktive liv har jeg  hatt ulike stillinger i Senterpartiet, der jeg for tiden er assisterende generalsekretær. 

Jeg vil jobbe for vekst og utvikling i hele kommunen. Da er gode tjenester, arenaer for idrett og kultur, en sterk frivillighet og et mangfoldig næringsliv viktig. 

Livet leves lokalt rundt omkring i vår langstrakte kommune, og vi mener at livskraftige nærmiljøer først og fremst skapes av engasjerte innbyggere som føler tilhørighet til området de har bosatt seg i. 

Folkevalgte og ansatte i kommunen har ansvar for å tilby gode tjenester nær der folk bor, legge til rette for et mangfoldig organisasjonsliv, legge til rette for etablering av flere lokale arbeidsplasser, være en pådriver for et best mulig kollektivtilbud og sørge for effektiv drift. 

Et godt samarbeid med frivillige organisasjoner og næringslivet er en forutsetning for å lykkes med å videreutvikle en kommunen vår. 

Jeg oppfordrer deg til å bruke stemmeretten og håper du gir din stemme til meg og Senterpartiet😊 

Godt valg! 

30 gode grunner til å stemme Sp i Asker