Meny
317086009_1616944872071589_9032316161729481549_n

Jeg blir kraftig provosert av det jeg leser. Dette mener jeg er skivebom!

Erlend Sørlie Hoel, Aurskog-Høland Senterungdom

Debattinnlegg i Indre Akershus Blad 17.06.24

Jeg blir kraftig provosert av det jeg leser i Indre torsdag 13. Juni.

Anne Margrethe Vadder mener sauen og tamrein ikke hører hjemme i utmarka, og at man bør begrense driften av disse dyrene kraftig. Dette mener jeg er skivebom!

Dyr trives aller best i frihet, uten å være sperret inne i trange innhegninger.

Dette gjelder tamrein og sau også.

Dyr generelt er litt som oss mennesker: De trenger en viss frihet for å utvikle seg og ha det bra. Ingen har det godt av å bli overbeskyttet og sydd puter under armene på.

I Norge skal vi være stolte av den gode dyrevelferden vår, med lav anitibiotikabruk og et økende krav om bruk av utmarksbeiter. Da er det et stort steg tilbake å fjerne disse dyrene fra den frie utmark. 100.000 omkomne sau med andre dødsårsaker enn rovdyr kan virke veldig mye, men med 1,9 millioner sau på beite hvert år, utgjør dette bare cirka fem prosent.

At beitedyr et godt stykke utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv (ulvesona) likevel blir drept av nettopp ulv er derimot et problem. Da er det legitimt å ta ut disse individene gjennom såkalt skadefelling. Dersom man ikke skal få lov til dette, vil det skape en enorm usikkerhet for bønder og andre som driver med beitedyr, og til slutt vil det ende med at ingen vil ha sau eller rein lengre.

Vi trenger sårt disse beitedyrene, og vi skal så absolutt ikke redusere antallet. I en usikker tid både økonomisk og geopolitisk, har det blitt et stort fokus på å øke selvforsyningen i Norge, da vi ikke kan være avhengig av import ved en større regional eller global krise. At nordmenn spiser lite sau/lam skyldes nok lav tilgjengelighet i butikkene.

Jeg har selv vært innom fem forskjellige butikker før jeg fant noe lam eller sau, og da jeg spurte hvorfor det var sånn, fikk jeg til svar at «det ikke er sesong for slikt nå».

Med dette mener butikkene at det kun skal spises norsk sau/lam om høsten, noe som blir helt feil. Vi forbrukere må stille krav om at norsk mat alltid skal være tilgjengelige i butikken!

Men tilbake til rovdyr. Antall havørn i Norge har økt så kraftig at en totalfredning ikke lenger er fornuftig. Reineiere fortviler, og i en 11 (!) år gammel artikkel kommer det frem at vi aldri har hatt så mye havørn i Norge. (4.000-6.000 individer). Arten har vært fredet siden, så man kan bare gjette seg til hvor mange det er nå, og hvor stort problem de har blitt for bønder og reineiere i nord og langs kysten.

Det må derfor åpnes for at det tillates skadefelling på disse som et minimum.

Når det kommer til tap av sau til ulv, er ikke statistikken til Vadder veldig opplysende. «Bare» 4,73% av det totale tapet av sau.

For en sauebonde vil et angrep på flokken sin føre til enorme konsekvenser. Vi snakker om store delen av flokken som blir drept. Dette er ikke bare dyrt – til tross for kompensasjon fra staten, men også en forferdelig belastning for den enkelte sauebonde, som åpenbart er glad i dyra sine.

Til slutt vil jeg rose alle bønder og reineiere som står på hver bidige dag, disse trenger vi flere av, også i Aurskog-Høland. Ettersom vi har enorme arealer med utmark tilgjengelig, mener jeg det burde bli lagt til rette for flere sauer i Aurskog-Høland.