Gårder og kulturlandskap på Inderøy. Inderøy kommune. Nord-Trøndelag.
  Foto: © Willy Haraldsen / NTB scanpix

Bærum

Ledelse

Aktuelt i Bærum

28.august 2019

Innfartsparkering og miljø

Bærum Senterparti støtter entusiastisk opp om både satsing på kollektivtransport og tilrettelegging for økt – og tryggere – sykkelbruk, for jobb-reiser og ellers. 

Kontakt