Meny
Dalheim forsamlingshus

Vi må satse på Dalheim!

Hurdal Senterparti

Saken om rehabilitering av Dalheim er oppe til politisk behandling for tredje gang. Formannskapet innstiller på å øke bevilgningen til 14,9 millioner. Saken behandles av kommunestyret onsdag 12. juni.

Det er utvilsomt krevende at kostnadsbildet har endret seg så kraftig, det har vi også diskutert internt. Vi klarer likevel ikke å se at en ny utredning, med enda flere ressurser fra både administrasjonen og fra eksterne konsulenter, nye runder med politisk behandling, deretter prosjektering og anbudsrunder, vil være kostnadsbesparende. I verste fall vil det stilles krav til endringer i reguleringsplanen, og når alt er sagt og gjort anslår vi at det vil ta minst to år til--og en betydelig økning i kostnadsrammen--før et alternativt prosjekt er klart til å igangsettes. Alt dette mens Dalheim forfaller, og eventuell riving/sanering blir heller ikke gratis.

Vi har nå en aktør som har signert kontrakt (med forbehold om økt bevilgning) og står klar til å starte rehabiliteringen av Dalheim. All tid, penger og ressurser vi har brukt på Dalheim vil gå tapt hvis vi kaster inn håndkle nå og begynner fra scratch.

Det er vedtatt tverrpolitisk enighet om å satse på barn og unge, og skape flere møteplasser, og vi ser et like stort—om ikke større—behov for et forsamlingshus som kan romme fritidsklubben, frivilligheten, lag og foreninger, leies ut som selskapslokaler, og være en møteplass for innbyggere i alle aldere; fra barseltreff til eldrekafé.

Det er en kjensgjerning at idrettslaget har behov for nytt klubbhus. Det virker likevel rart å skrote planene om å renovere det forsamlingshuset vi allerede har (plassert på en stor, åpen tomt i hjertet av Torget) til fordel for et nytt klubbhus som utvilsomt vil koste enda mer hvis det skal fylle alle nødvendige funksjoner.

Ungdomsrådet anbefaler å sette alle kluter til for å bygge nytt klubbhus til idrettslaget, og det må vi som politikere ta på alvor. Likevel må vi klare å ha to tanker i hodet samtidig. Rehabilitering av Dalheim utelukker ikke klubbhus, men vi kan ikke la muligheten til å renovere Dalheim i løpet av det neste halvåret gå til spille i håp om at vi over de neste par årene vil få bygd et stort, nytt klubbhus som i tillegg til å tilhøre idrettslaget vil måtte fylle alle de funksjonene Dalheim vil. Det er samtidig verdt å nevne at et enstemmig ungdomsråd støttet Dalheim-prosjektet både i 2022 og 2023.

Noen peker på bekymringer rundt økte kostnader når prosjektet starter. Det er tross alt et gammelt bygg, og vi kan ikke vite sikkert hva som befinner seg i veggene før vi starter arbeidet. Slik er det med gamle bygg. Vi erkjenner usikkerheten, men det er lagt inn en 15% buffer for nettopp dette, og profesjonelle tilbydere mener det er tilstrekkelig.

Etter momsrefusjon vil prislappen være 11 millioner. Fremtidige leieinntekter og mulige tilskudd til barn og unge vil også kunne pynte på det totale kostnadsbildet.

Forventningene til et Dalheim i ny drakt har bygd seg opp over mange år. Nå står vi like ved målstreken, og selv om det gir en bismak at prislappen har steget betraktelig siden det første anslaget ble presentert, så er vi nødt til å satse. Det foreligger ingen gode, rimelige og godt plasserte alternativer. Det som blir presentert som et alternativ er å kaste alt ut av vinduet og begynne på nytt. Det kan vi ikke akseptere.

Alene er ikke den historiske og sentimentale verdien av bygget grunn nok til å kaste enda mer penger på prosjektet, men det er verdt å merke seg at Dalheim har stor verdi for mange av Hurdals innbyggere, unge som gamle. Fra et miljømessige standpunkt virker det heller ikke hensiktsmessig å bygge nytt, særlig når statlige retningslinjer peker på å bruke det man allerede har som et viktig grep for framtida.

Dalheim har gjennom mange generasjoner vært et viktig samlingspunkt for hele bygda, og det vil det kunne fortsette å være i årene framover. Behovet for et forsamlingshus som Dalheim har allerede blitt fastslått i første runde politisk behandling, og det har ikke endret seg. Hurdal Senterparti har vært tydelig på vår satsing på Dalheim, og vi holder stø kurs og stemmer for å øke bevilgningen for å rehabilitere storstua i bygda vår.

20231011_194258.jpg
Kommunestyregruppa til Hurdal Sp er enig om å øke bevilgningen til Dalheim: (f.v.) ordfører Paul Johan Moltzau, Jorun Gjellestad Teigen, Hege Moltzau, Frank Hoel-Knai, Linde Gamst Rødfoss

 

Innlegget ble publisert i Eidsvoll Ullensaker Blad 11. januar

Bakgrunn for saken:

OKTOBER 2022

Saken om rehabilitering av Dalheim var først oppe til politisk behandling i oktober 2022. Det ble satt ned en prosjektgruppe som besto av representanter fra Oppvekst, Helse, Stab, Tilrettelagte tjenester, Frivillighetssentral, Kultur, Eiendom, og SLT-koordinator. Andre aktører ble også invitert med, deriblant fritidsklubben, Ungdomsrådet og Bygderevyen. Tilstandsrapporten på bygget viste behov for betydelig renovering.

Anbefalingen på dette tidspunktet var:

«Det har kommet tydelig frem at det er et stort behov for en felles møteplass og lokaler til bruk for kommunale tilbud og innbyggere.

Arbeidsgruppen foreslår at Dalheim skal være en åpen møteplass som kan tas i bruk av alle innbyggere i Hurdal. Vi ser for oss en sambruk der lag, foreninger og privatpersoner vil kunne benytte lokalene i tillegg til kommunale tilbud som fritidsklubb, frivilligsentral, tilbud til eldre, alternativ opplæringsarena, med mer.»

Vedtaket ble en bevilgning på totalt 7 millioner til renovering av bygdas storstue.

 

SEPTEMBER 2023

I september 2023 kom saken igjen til behandling i kommunestyret. En ny rapport fra Svendby Bygg Consult viste at rehabiliteringen ville bli mer omfattende, og det ble bedt om en økning i rammene på 3,5 millioner. Et ettersendt notat viste også at det var potensielt store tilleggsutgifter (ventilasjonsanlegg, mulig råteskade, o.l.).

Vedtaket ble en økning av budsjettet, og den totale rammen var nå på 10,5 millioner.

 

JUNI 2024

Vi er nå i juni 2024, og saken er oppe for tredje gang. Det er nå gjennomført anbudsrunde knyttet til rehabilitering av Dalheim, og resultatet her er at vedtatt rehabilitering ikke kan gjennomføres innenfor avsatt ramme. For å få gjennomført rehabiliteringen må budsjettet økes med ytterligere 4,4 millioner (totalt 14,9 millioner).

Formannskapets innstilling er å øke bevilgningen til 14,9 millioner.

Oppdatering 12. juni: tilleggsbevilgning ble vedtatt av kommunestyret med 12 mot 4 stemmer.