Meny

Befolkningsveksten og gjeldsutviklingen henger sammen

Bildet over er fra byggingen ved Triaden. Fotograf: Tom Arne Pedersen

Lørenskogs to største utfordringer er befolkningsveksten og gjeldsutviklingen.

Lørenskog kommunes befolkning vokser raskest i landet. Befolkningsveksten var 4,6 % i 2021 og 4,71 % i 2022. Det forventes at Lørenskog i 2026 vil ha 52000 innbyggere.

Kommunen må ta opp lån for å bygge nye barnehageplasser, skoleplasser, sykehjemsplasser, infrastruktur etc. Skatteinntekten fra nye innbyggere dekker bare en del av kommunens kostnader de første årene. Kommunens gjeld forventes å øke  fra dagens 6,5 milliarder kroner til 10 milliarder kroner i løpet av få år. Renter og avdrag forventes å øke fra dagens 300 millioner kroner per år  til 600-700 millioner kroner per år. Denne gjeldsoppbyggingen er ikke bærekraftig og gir lite rom for annet enn lovpålagte oppgaver de neste 10 årene.

Lørenskog har 2000 boliger under bygging og det er gitt tillatelse for bygging av ytterligere 2500 boliger.

Dersom utbyggingen fortsetter i samme tempo, vil vi ikke unngå eiendomsskatt.

For å dempe befolkningsveksten, snu gjeldsutviklingen og unngå eiendomsskatt, vil Senterpartiet utsette alle nye boligprosjekter vi kan utsette.

 

Tom Arne Pedersen
Leder av Lørenskog Senterparti

Romerikes blad 30.05.2023