Meny
Kolumbus

Hvordan dekke bussbehovet på Fjellhamar og Hanaborg?

Romerikes Blad 26.3.2022

Ja, det er spørsmålet folk stiller seg etter møte i kommunestyret 16.3.2022.

Arbeiderpartiet hadde foreslått å se på muligheten til å forsterke brua over jernbanelinja på Hanaborg for å gi Ruter ønsket busstrase med den busstype Ruter ønsker å bruke, mens Senterpartiet mente det var mer hensiktsmessig å la bussen gå via Lørenskog Stasjonsby, noe som ikke ville medføre kostnader for kommunen.

Kommunen anslo at en konseptutvalgsutredning for brua vil koste ca.1 million kroner, og at en utbedring av Hanaborg bru vil koste 30-50 millioner kroner.

Opposisjonen (Senterpartiet, Høyre, FrP, Venstre og KrF) sa nei til å bruke penger på konseptutvalgsutredning fordi utbedring av brua vil koste kommunen 30-50 millioner kroner, penger kommunen trenger på andre områder.

Ordføreren sa i kommunestyremøtet at «traséene som nevnes i spørsmålet fra Tom Pedersen (SP) dekkes allerede av eksisterende tog- og bussruter». Saken er at det er for tungvint for folk på Fjellhamar og Hanaborg å ta toget til Lørenskog jernbanestasjon og så buss fra Lørenskog jernbanestasjon til Metro senter og Triaden senter.

Ordføreren sa også at Ruters tilbakemelding i møte i KØS (Klima, Økologi og Samferdselsutvalget) er at den opprinnelige traséen over Hanaborg bru gir mest trafikkgrunnlag. Det er vanskelig å forstå. Dersom bussruta hadde gått som Senterpartiet foreslo, ville bussruta blitt lengre med flere stoppesteder mellom Fjellhamar og Lørenskog Stasjonsby og opp mot Metro senter slik at flere kunne benytte seg av tilbudet. Og dette tilbudet ville ikke ha kostet kommunen noe å etablere.

Et samlet kommunestyret har tidligere innsett at vi trenger et tverrgående kollektivtilbud mot Lørenskog sentrum til folk som bor nord for jernbanelinja mellom fra Fjellhamar jernbanestasjon og Lørenskog Stasjonsby. Hvis vi skal få det, må kommunen gå sterkere på Ruter eller få andre transportører på banen. Vi håper at kommunen står på videre.

Senterpartiet kommer ikke til å gi seg før befolkningen nord for jernbanelinja mellom Fjellhamar jernbanestasjon og Lørenskog Stasjonsby har et kollektivtilbud mot sentrum av Lørenskog som folk finner det formålstjenlig å bruke. Inntil kollektivtilbudet foreligger, så vil bilen være eneste alternativet for mange.  

Og Ruter, bedriver de noe annet enn et spill? Ruter har jo mindre busser i trafikk i Lørenskog som lovlig kan kjøre over Hanaborg bru i dag.

Tom Arne Pedersen

Leder av Lørenskog Senterparti